Baza dydaktyczna

15.12.2017

Siedzibę Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku stanowią obiekty zlokalizowane w kompleksie złożonym z sześciu byłych budynków koszarowych, położonym przy ulicy Mickiewicza 21, przejętym po byłej jednostce wojskowej oraz budynek przy ulicy Reymonta 6.
Całkowita powierzchnia użytkowa wszystkich budynków wynosi 11 157,85 m2.

Aktualnie uczelnia wykorzystuje na cele dydaktyczne cztery obiekty z kompleksu, tzn. budynki A i B, wyremontowane i przekazane jej w formie aktu notarialnego przez lokalny samorząd z chwilą uruchomienia uczelni w 2001 roku.
Budynek F, wyremontowany i zaadaptowany na cele dydaktyczne przez władze uczelni ze środków własnych, a częściowo z pozyskanych funduszy ministerialnych i unijnych, oddany do użytku w roku akademickim 2005/2006.
Budynek D oddany do użytku w lutym 2007 roku przeznaczony na potrzeby Zakładu Edukacji Artystycznej w Zakresie Sztuk Plastycznych (obecnie Instytut Społeczno-Artystyczny). Inwestycja finansowana była ze środków własnych Uczelni oraz z dotacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Budynek przy ulicy Reymonta 6 (budynek C) uczelnia wydzierżawiła w 2003 roku od Urzędu Miasta. Ze względu na stan budynku, po przeprowadzeniu częściowego remontu, ulokowano w jego części Instytut Mechaniki i Budowy Maszyn oraz Zakład Edukacji Plastycznej. W listopadzie 2004 roku budynek został przekazany uczelni przez Urząd Miasta w formie aktu notarialnego. W 2009 roku uczelnia zakończyła prace związane z rozbudową, przebudową i adaptacją budynku. W budynku wygospodarowano ok. 600 miejsc dydaktycznych, w tym profesjonalnie wyposażone laboratoria fizyki, materiałoznawstwa, elektrotechniki i elektroniki, automatyki i robotyki, metrologii, mikroprocesorów, języków programowania, sieci komputerowych i sztucznej inteligencji, systemów CAD-CAM oraz sale wykładowe, wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt audiowizualny. Inwestycja finansowana była ze środków własnych Uczelni oraz z dotacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Budynek E Centrum Sportowo-Dydaktyczne oddane do użytku w roku akademickim 2015/2016. W kompleksie mieści się pełnowymiarowa hala sportowa, pracownie dydaktyczne i laboratoryjne oraz aula wyposażona w najnowocześniejszy sprzęt audiowizualny. Ponadto szkoła powiększyła swoją bazę o dodatkowe sale audytoryjne, pomieszczenia dydaktyczne i laboratoryjne.

Powierzchnie użytkowe poszczególnych budynków UP im. Jana Grodka w Sanoku:

 • Budynek A: 1 584,82 m2
 • Budynek B: 1 580,27 m2
 • Budynek F: 1 637,48 m2
 • Budynek C: 1 342,26 m2
 • Budynek D: 1 042,70 m2
 • Budynek E: 3 970,32 m2
  Razem: 11 157,85 m2


Powierzchnie dydaktyczne (sale, laboratoria, aula) w poszczególnych budynkach UP im. Jana Grodka w Sanoku:

 • Budynek A: 419,82 m2
 • Budynek B: 843,76 m2
 • Budynek F: 727,12 m2
 • Budynek C: 738,64 m2
 • Budynek D: 489,65 m2
 • Budynek E: 1720,63 m2
  Razem: 4 939,62 m2


Galeria zdjęć

Uczelnia Państwowa
im. Jana Grodka w Sanoku

ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok

tel.: +48 13 46 55 950 
rektorat@pwsz-sanok.edu.pl 
NIP  687-17-40-766

bip.png