NAJWAŻNIEJSZE CECHY UBEZPIECZENIA NW 2023/2024

 • towarzystwo ubezpieczeniowe w tym roku to InterRisk S.A.
 • osoby, które opłaciły składkę są ubezpieczone od 1.10.2023 r. do 30.09.2024 r.
 • ubezpieczenie obowiązujące na całym świecie (poza terenami objętymi wojną lub walkami, wyjątki opisane są także w §3 i 5 OWU), 24h/dobę (także poza zajęciami czy praktykami)
 • Warianty ubezpieczenia (uwaga – pomimo inflacji udało się utrzymać składki na tym samym poziomie):
  Instytut Medyczny (specjalne warunki dla studentów studiów medycznych jak np. ekspozycja):
  • wariant rozszerzony (suma ubezpieczenia 100 000zł) – składka 110zł / rok czyli ok. 31 groszy / dzień
  • wariant podstawowy (suma ubezpieczenia 70 000zł) – składka 80zł / rok czyli ok. 22 grosze / dzień
 • Pozostałe instytuty (Instytut Nauk Społecznych, Instytut Techniczny, Instytut Gospodarki Rolnej i Leśnej)
  • wariant rozszerzony (suma ubezpieczenia 100 000zł) – składka 90zł / rok czyli ok. 25 groszy / dzień
  • wariant podstawowy (suma ubezpieczenia 70 000zł) – składka 60zł / rok czyli ok. 17 groszy / dzień
 • przykładowo w wariancie rozszerzonym przy jednorazowej składce 90zł / rok (110zł w Instytucie Medycznym ze względu na dodatkową ochronę: ekspozycja i OC) suma ubezpieczenia to aż 100 000zł (jest to tzw. 100% więc jeśli twój wypadek spowodował choćby np. 1% uszczerbku na zdrowiu to otrzymasz 1% x 100 000zł = 1000zł)
 • nazwa opcji ubezpieczenia (dla obu wariantów): "Edu Plus Podstawowa" 
 • numer polisy (dokładniej: seria (litery) + nr polisy (cyfry))
 • EDU-A/P 138506 (dotyczy uczelni poza Instytutem Medycznym, składka jednorazowa roczna 60zł, suma ubezp. 70 000zł)
 • EDU-A/P 138507(dotyczy tylko Instytutu Medycznego, składka jednorazowa roczna 70zł, suma ubezp. 70 000zł)
 • EDU-A/P 138509 (dotyczy uczelni poza Instytutem Medycznym, składka jednorazowa roczna 90zł, suma ubezp. 100 000zł)
 • EDU-A/P 138510 (dotyczy tylko Instytutu Medycznego, składka jednorazowa roczna 100zł, suma ubezp. 100 000zł)
 • ubezpieczenie zapewnia świadczenie (odszkodowanie) np.:
  • z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu w wyniku wypadku osoby ubezpieczonej
  • po uszkodzeniu ciała w następstwie wypadku, który nie spowodował trwałego uszczerbku, ale spowodował interwencję lekarską w placówce medycznej i co najmniej dwóch wizyt kontrolnych (np. SOR + dwie wizyty u lekarza rodzinnego) - świadczenie wyniesie 1% sumy ubezpieczenia
  • w przypadku śmierci osoby ubezpieczonej w wyniku nieszczęśliwego wypadku (w tym również zawał serca i udar mózgu)
  • w celu pokrycia kosztów nabycia wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie
  • z tytułu pogryzienia przez zwierzęta lub pokąsania przez owady oraz rozpoznania chorób odzwierzęcych (bąblowicy, toksoplazmozy, wścieklizny)
  • z powodu nagłego zatrucia pokarmowego, zatrucia gazami, bądź z tytułu porażenia prądem lub piorunem
  • z tytułu zdiagnozowania sepsy
  • w przypadku śmierci rodzica osoby ubezpieczonej w następstwie nieszczęśliwego wypadku
  • z tytułu wstrząśnienia mózgu
  • w przypadku oparzeń i odmrożeń, pobytu w szpitalu w wyniku wypadku i choroby (począwszy od drugiego/trzeciego  dnia) 
  • w celu pokrycia kosztów leczenia po wypadku
  • w celu pokrycia kosztów leczenia po ekspozycji czyli po narażeniu na zakażenie wirusem HIV lub WZW [tylko wariant dla Instytutu Medycznego]
  • w celu pokrycia kosztów leków po wypadku
  • w celu pokrycia kosztów leczenia stomatologicznego po wypadku
  • NA CZASIE: ubezpieczenie zapewnia wsparcie psychologiczne w ramach pakietu Hejt! Stop
 • sytuacje, w których ubezpieczenie nie zapewnia odszkodowania znajdziesz w §5 Ogólnych Warunków Ubezpieczenia (OWU do pobrania poniżej), są to np.: przebywanie pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, czy uprawianie sportów i aktywności wysokiego ryzyka opisanych w §2 OWU (np. trekking/turystyka piesza poza szlakami w górach pow. 2500m n.p.m.)

MIAŁEŚ / MIAŁAŚ NIESZCZĘŚLIWY WYPADEK W ROKU AKAD. 2023/2024? 

Ubezpieczałaś/eś się na uczelni? Oto co należy zrobić po kolei: 
 
I. O odszkodowanie należy starać się po zakończeniu leczenia lub rehabilitacji. Pozwoli to na skompletowanie pełnej dokumentacji lekarskiej i ewentualnie imiennych faktur za leki itp. Unikniesz wtedy sytuacji gdy po złożeniu wniosku o odszkodowanie wynikną jakieś komplikacje, a odszkodowanie zostało już wypłacone. Poza tym towarzystwo ubezpieczeniowe zazwyczaj wymaga zaświadczenia lekarskiego lub wpisu w dokumentacji mówiącego o "zakończeniu leczenia". Należy także zadbać, aby zaświadczenie lub wpis zawierały informację w rodzaju "po wypadku wystąpił trwały uszczerbek na zdrowiu". Polecamy przejrzeć tzw. "sytuacje, w których ubezpieczenie nie zapewnia odszkodowania" (info powyżej), gdyż dokumentacja wskazująca którąś z ww. sytuacji jest podstawą do odrzucenia wniosku o odszkodowanie.
 
II. Przygotuj wymagane dokumenty:
 • Dane polisy (opcja, seria i numer) - można je znaleźć powyżej
 • Nazwa i adres uczelni oraz własne dane osobowe (w tym Twój numer konta)
 • Dokumentacja medyczna (skany lub wyraźne zdjęcia).

III. Wniosek zgłasza się po skompletowaniu dokumentacji wypełniając formularz online (POLECAMY)KLIKNIJ TUTAJ lub wklej link do przeglądarki https://zgloszenie.interrisk.pl/assetclaim/new

Wskazówki techniczne:
 • zaznacz "szkoda na osobie" i "Szkoda NNW z polisy majątkowej / szkolnej" 
 • opcja ubezpieczenia dla obu wariantów to "EDU PLUS PODSTAWOWA" (patrz też wyżej)
 • numer polisy zależy od opłaconej składki - znajdź wyżej w niniejszym tekście (nie pamiętasz ile płaciłaś/eś, zeknij na potwierdzenie, które otrzymałaś/eś ubezpieczając się lub zadzwoń na poniższy numer)
 • "Zgłaszający to zazwyczaj równocześnie "opiekun prawny, "osoba kontaktowa" i "poszkodowany" w jednej osobie (zaznaczenie tych opcji sprawi, że nie będziesz wypełniać swoich danych trzy razy, a tylko raz)
 • "Ubezpieczający" to uczelnia, dane kontaktowe znajdziesz np. w stopce strony głównej uczelni (regon, email, telefon, numer konta nie są wymagane)
 • w rubryce "rodzaj obrażeń" należy wpisać treść diagnozy z dokumentacji medycznej
 • formularz nie wymaga załączania polisy.
 
Koordynator ds. ubezpieczenia z upoważnienia Samorządu Studenckiego 
Marcin Owsiak (Pracownik Biura Promocji i Współpracy). 
bud. A, pok. 113, tel. 13 46 55 975,
email: biurokarier(a)up-sanok.edu.pl
(a)=@

Pliki do pobrania

Uczelnia Państwowa
im. Jana Grodka w Sanoku

ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok

tel.: +48 13 46 55 950 
rektorat@up-sanok.edu.pl 
NIP  687-17-40-766

bip.png