Instytut Medyczny

11.04.2019

STUDIA LICENCJACKIE (I STOPNIA)

UWAGA! Od roku akademickiego 2016/2017 Uczelnia proponuje na tym kierunku płatne praktyki – kliknij aby dowiedzieć się więcej

STUDIA POMOSTOWE

Studia uzupełniające na kierunku Pielęgniarstwo kierowane są dla osób już pracujących w zawodzie pielęgniarki bądź pielęgniarza, ale posiadających tylko wykształcenie średnie. Studia pomostowe stwarzają możliwość podniesienia kwalifikacji przez pielęgniarki i pielęgniarzy na każdym etapie realizacji praktyki zawodowej. Stanowią one propozycję uzupełnienia kompetencji pielęgniarek/pielęgniarzy dyplomowanych i pozawalają tej grupie uzyskać tytuł licencjata pielęgniarstwa.

Warunkiem podjęcia nauki na studiach pomostowych jest posiadania prawa wykonywania zawodu lub ograniczonego prawa wykonywania zawodu.


STUDIA MAGISTERSKIE (II STOPNIA)

S -studia stacjonarne N- studia niestacjonarne 

Przejdź do rekrutacji ELEKTRONICZNEJ  

okladka.jpg

Uczelnia Państwowa
im. Jana Grodka w Sanoku

ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok

tel.: +48 13 46 55 950 
rektorat@pwsz-sanok.edu.pl 
NIP  687-17-40-766

bip.png