Trwa nabór do projektu „Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych [...]"

13.02.2018

Wpis może zawierać nieaktualne dane.

Trwa nabór wniosków w konkursie 2018 do projektu  „Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Edycja 2” na finansowanie mobilności  studentów z prawem do stypendium socjalnego i studentów niepełnosprawnych. Uczelnie, które złożyły wniosek w Programie Erasmus+ na mobilność z krajami programu (KA103-2018) i które w roku akademickim 2018/19 przewidują wyjazdy studentów z prawem do stypendium socjalnego oraz studentów niepełnosprawnych są zobowiązane złożyć wniosek o dofinansowanie wyjazdów tych dwóch grup studentów w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój do dnia 1 marca 2018 r.

 

Dokumenty odnoszące się do wnioskowania w konkursie 2018 o fundusze PO WER na wyjazdy studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej znajdą Państwo na stronie internetowej http://erasmusplus.org.pl/dokumenty/szkolnictwo-wyzsze/  (sekcja „Zagraniczna mobilność studentów PO WER”):

  1. Warunki naboru wniosków  w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój – wskazówki dla instytucji wnioskujących - dokument ten zawiera również miesięczne stawki ryczałtowe obowiązujące w konkursie 2018.
  2. Prezentacyjna wersja wniosku o dofinansowanie, z której można uzyskać informacje, jakie dane będą wymagane do złożenia wniosku. Formularz wniosku został uruchomiony w systemie dokumentów OnLine FRSE.
  3. Warunki dotyczące zasad finansowania wyjazdów na studia i praktykę studentów uprawnionych do otrzymywania stypendium socjalnego.
  4. Warunki przyznania dofinansowania wyjazdów osób niepełnosprawnych.

 

Dla konkursu 2018 został przyjęty nowy kurs, według którego przeliczone są miesięczne stawki ryczałtowe – jest to kurs 1 EUR = 4,3122 PLN. W związku z tym zmieniła się wysokość miesięcznych stawek ryczałtowych do poszczególnych krajów, obowiązujących w tegorocznym konkursie. Nowy kurs będzie również obowiązywał przy przeliczaniu kosztów rzeczywistych studentów niepełnosprawnych.

 

Zwracamy uwagę, że niezłożenie wniosku przewidującego chociażby jedną mobilność zamyka uczelni możliwość uzyskania dofinansowania z funduszy PO WER na rok 2018/2019.

Galeria zdjęć

Uczelnia Państwowa
im. Jana Grodka w Sanoku

ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok

tel.: +48 13 46 55 950 
rektorat@pwsz-sanok.edu.pl 
NIP  687-17-40-766

bip.png