Studenci-wolontariusze poszukiwani!

21.02.2018

Wpis może zawierać nieaktualne dane.

Fundacja Wielkie Serce dla Dzieci organizuje kolonie rehabilitacyjno-wypoczynkowe dla dzieci z niepełnosprawnościami, które odbędą się w Ośrodku Turystycznym "Czardworek" w Przysietnicy k. Brzozowa w dniach od 5 do 15 sierpnia br. Do obowiązków wolontariusza należałaby całodzienna pomoc w opiece nad dziećmi i pomoc przy wykonywaniu czynności samoobsługowych (mycie, toaleta, jedzenie, ubranie). Dzięki uczestnictwu w tego rodzaju przedsięwzięciu studenci zdobędą doświadczenie i wiedzę praktyczną na temat fukncjonowania dzieci z niepełnosprawnościami, poznają wykwalifikowaną kadrę, będą mieli możliwość zaliczenia praktyk studenckich, a także otrzymają zaświadczenie o pracy wykonywanej w ramach wolontariatu.

Kontakt z organizatorami kolonii: 533 211 555, 723 818 101; biuro@fundacjawielkieserce.org

Uczelnia Państwowa
im. Jana Grodka w Sanoku

ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok

tel.: +48 13 46 55 950 
rektorat@pwsz-sanok.edu.pl 
NIP  687-17-40-766

bip.png