"Otwarte drzwi" - konkurs na najlepsze prace magisterskie, doktorskie i projekty kół naukowych

20.07.2020

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprasza do uczestnictwa w XVII edycji ogólnopolskiego konkursu na najlepsze prace magisterskie i doktorskie „Otwarte Drzwi”. Tematem badawczym jest zjawisko niepełnosprawności w wymiarze: zdrowotnym, zawodowym lub społecznym.

Do Konkursu, nad którym patronat objęło Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, mogą przystępować absolwenci studiów magisterskich lub doktoranckich oraz osoby, które obroniły pracę doktorską w innym trybie. Prace do Konkursu może zgłosić: dziekan wydziału, dyrektor instytutu, promotor lub recenzent pracy magisterskiej lub doktorskiej.

"Konkurs „Otwarte Drzwi” tworzony jest z myślą o osobach z niepełnosprawnością. Cieszę się, że jest on okazją do szukania innowacyjnych rozwiązań, które mają realny wpływ na lepsze funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i zawodowym. W najlepszych pracach magisterskich i doktorskich komisja konkursowa wyróżnia m.in. nowatorskie podejście do tematu czy wysoką wartość merytoryczną sformułowanych wniosków oraz możliwość ich praktycznego wykorzystania. „Otwarte Drzwi” to doskonała formuła tworzenia nowych jakości i perspektyw w myśleniu o niepełnosprawności i rehabilitacji" – zaznacza Krzysztof Michałkiewicz, prezes PFRON.

Konkursem objęte są: prace magisterskie, które uzyskały ocenę bardzo dobrą, rozprawy doktorskie podejmujące tematykę związaną z problematyką osób niepełnosprawnych obronione w okresie do 24 miesięcy przed dniem zgłoszenia pracy do Konkursu.

Kategorie prac magisterskich:

- rehabilitacja społeczna i zawodowa,
- rozwiązania technologiczne służące osobom niepełnosprawnym,
- rehabilitacja medyczna (dotyczy rozwiązań mających wpływ na lepsze funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i zawodowym),
- kulturowe znaczenia niepełnosprawności.

Termin składania prac upływa 15 października 2020 r. O rozstrzygnięciu Konkursu wszyscy nagrodzeni i wyróżnieni zostaną powiadomieni drogą elektroniczną.

Kontakt w sprawie Konkursu w Biurze PFRON. Pytania dotyczące konkursu prosimy kierować na adres: konkurs-at-pfron.org.pl

Szczegółowe informacje o Konkursie znajdą Państwo pod linkiem:
http://otwartedrzwi.pfron.org.pl

Galeria zdjęć

Uczelnia Państwowa
im. Jana Grodka w Sanoku

ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok

tel.: +48 13 46 55 950 
rektorat@pwsz-sanok.edu.pl 
NIP  687-17-40-766

bip.png