NETYKIETA W INTERNECIE

21.11.2018

Wpis może zawierać nieaktualne dane.

Na spotkaniu z pełnomocnikiem rektora ds. studentów niepełnosprawnych poruszony  został temat NETYKIETA W INTERNECIE (w prezentacji specjalnie napisane z błędem). Komunikacja przez Internet przebiega inaczej niż ta bezpośrednia pomiędzy nauczycielem akademickim  a studentem.

W prezentacji podkreślono, że część wytycznych netykiety jest prostym przeniesieniem zasad kultury osobistej do przestrzeni Internetu. Np. kwestia odnoszenia się z szacunkiem do rozmówcy. Jest ono wskazane zarówno w czasie dyskusji twarzą w twarz, jak i na czacie. To samo dotyczy sposobu pisania e-maili. Stosowanie polskich znaków, dbanie o prawidłową interpunkcję czy używanie odpowiednich form grzecznościowych to normy stosujące się tak do listów i innych tekstów pisanych odręcznie, jak do e-maili.

Studenci pierwszego roku studiów  po prezentacji omówili kwestie pomocy ułatwiającej   i usprawniającej proces kształcenia oraz życie codzienne osób z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności i studentów zagranicznych.

Uczelnia Państwowa
im. Jana Grodka w Sanoku

ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok

tel.: +48 13 46 55 950 
rektorat@pwsz-sanok.edu.pl 
NIP  687-17-40-766

bip.png