Dofinansowanie z PCPR w Sanoku dla studentów z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności

08.09.2020

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zaprasza studentów naszej uczelni do składania wniosków o dofinansowanie studiów w ramach tzw. "modułu II".

"Moduł II" to pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium, a także do osób mających przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.


Termin przyjmowania wniosków o dofinansowanie - od dnia 14.09.2020 r. do dnia 10.10.2020 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2020/2021).

Więcej informacji na temat programu „Aktywny samorząd” w 2020 roku można znaleźć na stronie: www.pfron.org.pl oraz w PCPR Sanok, ul. Szopena 5, pok. nr 9, nr tel.: 13 46 46 580 w. 31

Galeria zdjęć

Uczelnia Państwowa
im. Jana Grodka w Sanoku

ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok

tel.: +48 13 46 55 950 
rektorat@pwsz-sanok.edu.pl 
NIP  687-17-40-766

bip.png