OGŁOSZENIA

25.01.2018

OGŁOSZENIE 1

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczości na tle seksualnym i ochronie małoletnich 
(Dz.U. z 2004 r. poz. 560 t.j.) przedsatwiamy zarządzenie Rektora Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku w sprawie wymogu posiadania zaświadczenia o niekaralności studentów Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku realizaujących praktyki. 

OGŁOSZENIE 2

Studenci wszystkich lat, kierunków, specjalności!

1) Przypomina się o obowiązku odbywania praktyk studenckich zgodnie z planami praktyk na poszczególnych kierunkach/specjalnościach. Nieodbycie praktyk oraz niezłożenie pełnej, obowiązującej dokumentacji w wyznaczonym termine wiąże się z ich niezaliczeniem.
Oznacza to jednocześnie niezaliczenie danego semestru, roku, a tym samym brak wpisu na następny semestr, rok akademicki.

2) W roku akademickim 2023/2024 ostatecznym i nieodwołalnym terminem rozliczenia się z praktyk za semestr zimowy jest dzień 19.01.2024 r. a za semestr letni 06.09.2024 r. Pełną i obowiazującą dokumentację z praktyk należy niezwłocznie złożyć w wyżej podanym terminie ze względu na konieczność zaliczenia danego semestru/roku akademickiego u koordynatora ds. praktyk studenckich - p. 110, budynek A. 

3) podania o zaliczenie pracy w poczet praktyk wraz z zaświadczeniem z zakładu pracy lub oświadczeniem o działalności gospodarczej – poświadczających, że wykonywane obowiązki służbowe są zgodne z kierunkiem studiów kieruje się do dyrektora instytutu/ kierownika zakładu i  składa przez system USOS. Ze względów organizacyjnych prosimy o składanie podań:

a) w semestrze zimowym maksymalnie do 17 listopada 2023 r.

b) w semestrze letniem do 17 maja 2024 r. 

4) Skierowania na praktykę, umowy dla nauczycieli-opiekunów praktyk w szkołach, przedszkolach oraz placówkach w których studenci odbywają praktyki, a także potrzebne dokumenty w tym zakresie w roku akademickim 2023/2024 wydawane będą:

a) w semestrze zimowym od 09.10.2023 r. 

b) w semestyrze letnim od 19.02.2024 r. 

OGŁOSZENIE 3

Drodzy studenci,

przypominamy o składaniu podań o zaliczenie pracy w poczet praktyk wraz z zaświadczeniem z zakładu pracy lub oświadczeniem o działalności gospodarczej – poświadczających, że wykonywane obowiązki służbowe są zgodne z kierunkiem studiów.

Wzory w/w dokumentów znajdują się do pobrania na stronie internetowej uczelni, podobnie jak inne informacje dotyczące praktyk studenckich: https://up-sanok.edu.pl/jednostki-uczelniane/koordynator-ds-praktyk-studenckich

Podania o zaliczenie pracy w poczet praktyk kieruje się do dyrektora instytutu/ kierownika zakładu i  składa w sekretariatach poszczególnych instytutów.

Ze względów organizacyjnych prosimy o składanie podań w tym semestrze maksymalnie do 15 maja 2023 r.

Studentom, którzy odbywają praktykę normalnym trybem przypominany, że termin składania zaświadczeń o odbyciu praktyk mija 17 września 2023 r. (dla studentów ostatnich roczników termin mija 29 maja 2023 r.), niemniej jednak prosimy o składanie zaświadczeń zaraz po ukończeniu praktyki. Zaświadczenia składa się u koordynatora ds. praktyk studenckich – p. 110, budynek A.

Wszelkich innych informacji nt. praktyk studenckich udziela koordynator ds. praktyk studenckich: p. 110 budynek A, e-mail: kwiech@up-sanok.edu.pl,   tel. 13 46 55 947.

OGŁOSZENIE 4

Studenci wszystkich lat, kierunków, specjalności!

1) Przypomina się o obowiązku odbywania praktyk studenckich zgodnie z planami praktyk na poszczególnych kierunkach/specjalnościach. Nieodbycie praktyk oraz niezłożenie pełnej, obowiązującej dokumentacji w wyznaczonym termine wiąże się z ich niezaliczeniem.
Oznacza to jednocześnie niezaliczenie danego semestru, roku, a tym samym brak wpisu na następny semestr, rok akademicki.

2) W roku akademickim 2022/2023 ostatecznym i nieodwołalnym terminem rozliczenia się z praktyk za semestr zimowy jest dzień 29.01.2023 r. a za semestr letni 17.09.2023 r. Pełną i obowiazującą dokumentację z praktyk należy niezwłocznie złożyć w wyżej podanym terminie ze względu na konieczność zaliczenia danego semestru/roku akademickiego.

3) Skierowania na praktykę, umowy dla nauczycieli-opiekunów praktyk w szkołach, przedszkolach oraz placówkach w których studenci odbywaja praktyki, a także potrzebne dokumenty w tym zakresie w roku akademickim 2022/2023 wydawane będą:

a) w semestrze zimowym od 10.10.2022 r. 

b) w semestyrze letnim od 20.02.2023 r. 

OGŁOSZENIE 5

Drodzy Studenci!

Informujemy, że uchwałą Senatu z dnia 10 listopada 2022 r. wszedł w życie nowy wzór zaświadczenia o odbyciu praktyk, który zastąpił obowiązujący do tej pory dziennik praktyk.

Studenci realizujący praktyki w bieżącym (zimowym) semestrze są zobowiązani do rozliczania się z praktyk już na nowym wzorze. Studenci, którzy już rozliczyli się z praktyk za semestr zimowy na dotychczas obowiązującym dzienniku praktyk proszeni są o doniesienie również zaświadczenia o odbyciu praktyk.

Wzór zaświadczenia znajduje się do pobrania na stronie internetowej Uczelni w zakładce „dla studentów” – „praktyki” – „dokumenty regulujące praktyki zawodowe”.

Informacja ta nie dotyczy studentów pielęgniarstwa i ratownictwa medycznego – w przypadku tych kierunków nadal obowiązują dotychczasowe dzienniki (książeczki) praktyk.

Termin rozliczenia się z praktyk za semestr zimowy roku akademickiego 2022/2023 pozostaje bez zmian – tj. 29 stycznia 2023 r. 

Ostatnia modyfikacja: 01-07-2024
Utworzone przez: Wojciech Pajestka
Opublikowane przez: Karolina Więch

Uczelnia Państwowa
im. Jana Grodka w Sanoku

ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok

tel.: +48 13 46 55 950 
rektorat@up-sanok.edu.pl 
NIP  687-17-40-766

bip.png