OGŁOSZENIA

25.01.2018

OGŁOSZENIE 1

Studenci wszystkich lat, kierunków, specjalności!

1) Przypomina się o obowiązku odbywania praktyk studenckich zgodnie z planami praktyk na poszczególnych kierunkach/specjalnościach. Nieodbycie praktyk oraz niezłożenie pełnej, obowiązującej dokumentacji w wyznaczonym termine wiąże się z ich niezaliczeniem.
Oznacza to jednocześnie niezaliczenie danego semestru, roku, a tym samym brak wpisu na następny semestr, rok akademicki.

2) W roku akademickim 2022/2023 ostatecznym i nieodwołalnym terminem rozliczenia się z praktyk za semestr zimowy jest dzień 29.01.2023 r. a za semestr letni 17.09.2023 r. Pełną i obowiazującą dokumentację z praktyk należy niezwłocznie złożyć w wyżej podanym terminie ze względu na konieczność zaliczenia danego semestru/roku akademickiego.

3) Skierowania na praktykę, umowy dla nauczycieli-opiekunów praktyk w szkołach, przedszkolach oraz placówkach w których studenci odbywaja praktyki, a także potrzebne dokumenty w tym zakresie w roku akademickim 2022/2023 wydawane będą:

a) w semestrze zimowym od 10.10.2022 r. 

b) w semestyrze letnim od 20.02.2023 r. 

OGŁOSZENIE 2 

Drodzy Studenci!

Informujemy, że uchwałą Senatu z dnia 10 listopada 2022 r. wszedł w życie nowy wzór zaświadczenia o odbyciu praktyk, który zastąpił obowiązujący do tej pory dziennik praktyk.

Studenci realizujący praktyki w bieżącym (zimowym) semestrze są zobowiązani do rozliczania się z praktyk już na nowym wzorze. Studenci, którzy już rozliczyli się z praktyk za semestr zimowy na dotychczas obowiązującym dzienniku praktyk proszeni są o doniesienie również zaświadczenia o odbyciu praktyk.

Wzór zaświadczenia znajduje się do pobrania na stronie internetowej Uczelni w zakładce „dla studentów” – „praktyki” – „dokumenty regulujące praktyki zawodowe”.

Informacja ta nie dotyczy studentów pielęgniarstwa i ratownictwa medycznego – w przypadku tych kierunków nadal obowiązują dotychczasowe dzienniki (książeczki) praktyk.

Termin rozliczenia się z praktyk za semestr zimowy roku akademickiego 2022/2023 pozostaje bez zmian – tj. 29 stycznia 2023 r. 

Ostatnia modyfikacja: 25-01-2023
Utworzone przez: Wojciech Pajestka
Opublikowane przez: Wojciech Pajestka

Uczelnia Państwowa
im. Jana Grodka w Sanoku

ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok

tel.: +48 13 46 55 950 
rektorat@up-sanok.edu.pl 
NIP  687-17-40-766

bip.png