Ogłoszenia

25.01.2018

OGŁOSZENIE

Studenci wszystkich lat, kierunków, specjalności!

1) Przypomina się o obowiązku odbywania praktyk studenckich zgodnie z planami praktyk na poszczególnych kierunkach/specjalnościach. Nieodbycie praktyk oraz niezłożenie pełnej, obowiązującej dokumentacji w wyznaczonym termine wiąże się z ich niezaliczeniem.
Oznacza jednocześnie niezaliczenie danego semestru, roku, a tym samym brak wpisu na następny semestr, rok akademicki.

Ostatecznym i nieodwołalnym terminem rozliczenia się z praktyk na wszystkich kierunkach/specjalnościach za semestr letni jest dzień 15.09.2021 r. i jest to I termin zaliczenia praktyk. Pełną i obowiazującą dokumentację z praktyk należy niezwłocznie złożyć w wyżej podanym terminie ze względu na konieczność zaliczenia danego semestru/roku akademickiego.

2) Skierowania, umowy dla nauczycieli  opiekunów praktyk w szkołach, przedszkolach oraz placówkach w których studenci odbywaja praktyki, a także potrzebne dokumenty w tym zakresie wydawane będą w dniach od 15.02.2021 r.  do 15.05.2021 r.

Ostatnia modyfikacja: 08-07-2021
Utworzone przez: Wojciech Pajestka
Opublikowane przez: Karolina Więch

Uczelnia Państwowa
im. Jana Grodka w Sanoku

ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok

tel.: +48 13 46 55 950 
rektorat@pwsz-sanok.edu.pl 
NIP  687-17-40-766

bip.png