• INFORMACJE O PRAKTYKACH

    Praktyki zawodowe w UP im. Jana Grodka w Sanoku stanowią integralną część procesu kształcenia i podlegają obowiązkowemu zaliczaniu. Zaliczenie praktyk zawodowych warunkuje dopuszczenie do egzaminu dyplomowego. Zasady i formę odbywania praktyk ustalają poszczególne Instytuty/Zakłady UP im. Jana (...) więcej

  • OGŁOSZENIA

    OGŁOSZENIE 1 Studenci wszystkich lat, kierunków, specjalności! 1) Przypomina się o obowiązku odbywania praktyk studenckich zgodnie z planami praktyk na poszczególnych kierunkach/specjalnościach. Nieodbycie praktyk oraz niezłożenie pełnej, obowiązującej dokumentacji w wyznaczonym termine wiąże (...) więcej

  • KONTAKT

    Koordynator ds. Praktyk Studenckich mgr Karolina Więch ul. Mickiewicza 21 38-500 Sanok Budynek A pokój 110 tel. 134655947 e-mail: praktyki@up-sanok.edu.pl e-mail:kwiech@up-sanok.edu.pl więcej

Uczelnia Państwowa
im. Jana Grodka w Sanoku

ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok

tel.: +48 13 46 55 950 
rektorat@up-sanok.edu.pl 
NIP  687-17-40-766

bip.png