• INFORMACJE O PRAKTYKACH

    Organizacja praktyk studenckich w Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku odbywa się w oparciu o Regulamin studenckich praktyk zawodowych Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku, który określa cel obywania praktyk, rodzaje i formy praktyk zawodowych i ich organizację, obowiązki (...) więcej

  • OGŁOSZENIA

    OGŁOSZENIE 1 Studenci wszystkich lat, kierunków, specjalności!1) Przypomina się o obowiązku odbywania praktyk studenckich zgodnie z planami praktyk na poszczególnych kierunkach/specjalnościach. Nieodbycie praktyk oraz niezłożenie pełnej, obowiązującej dokumentacji w wyznaczonym termine wiąże się (...) więcej

  • KONTAKT

    Koordynator ds. Praktyk Studenckich mgr Karolina Więch ul. Mickiewicza 21 38-500 Sanok Budynek A pokój 110 tel. 134655947 e-mail: praktyki@up-sanok.edu.pl e-mail:kwiech@up-sanok.edu.pl Opiekunowie praktyk z ramienia zakładu/instytutu: Instytut Nauk Społecznych: - bezpieczeństwo wewnętrzne – (...) więcej

Uczelnia Państwowa
im. Jana Grodka w Sanoku

ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok

tel.: +48 13 46 55 950 
rektorat@up-sanok.edu.pl 
NIP  687-17-40-766

bip.png