Biuro Projektów

Biuro Projektów

tel. 13 46 559 42 
email: kkawa@up-sanok.edu.pl 
Budynek A pok.114


Działalność Biura Projektów obejmuje:

  • stały monitoring dostępnych programów pomocowych krajowych i zagranicznych wpływających na rozwój Uczelni i działań około uczelnianych,
  • prowadzenie całości spraw związanych z postępowaniem przy ubieganiu się przez Uczelnię o finansowanie programów z funduszy Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych, z uwzględnieniem wewnętrznych uregulowań prawnych Uczelni w tym zakresie,
  • nawiązywanie współpracy z innymi jednostkami/organizacjami w zakresie wspólnej realizacji projektów finansowanych z programów pomocowych krajowych i zagranicznych,
  • przygotowywanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach dostępnych programów pomocowych krajowych i zagranicznych,
  • monitoring oceny wniosków o dofinansowanie projektów w ramach dostępnych programów pomocowych krajowych i zagranicznych,
  • działania we współpracy z Kwestorem albo Kanclerzem w zakresie uruchomienia projektów Uczelni, które uzyskały wsparcie – dokumentacja niezbędna do podpisania umowy, wnioski o uruchomienie konta, zaliczki, wnioski o zatrudnienie personelu, komisje, zamówienia publiczne, itp.,
  • monitoring prawidłowości realizacji projektów Uczelni finansowanych ze środków pomocowych (merytorycznej i finansowej),
  • tworzenie sprawozdań z realizacji działań finansowych w ramach programów pomocowych dla upoważnionych jednostek, w tym dla potrzeb MNiSW,
  • umieszczanie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej we współpracy z Działem Organizacyjnym.

Uczelnia Państwowa
im. Jana Grodka w Sanoku

ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok

tel.: +48 13 46 55 950 
rektorat@pwsz-sanok.edu.pl 
NIP  687-17-40-766

bip.png