Oddanie do użytku budynku F tzw."Arsenału"

Informujemy, że w dniu 7 października 2005 roku nastąpiło uroczyste oddanie do użytku nowego obiektu dydaktycznego tzw. "Arsenału" w którym znajduje się Instytut Rolnictwa, biblioteka uczelniana oraz aula ze sprzętem do prezentacji multimedialnych i kilkanaście sal wykładowych.

Wydatki związane z inwestycją dla projektu pt. "Adaptacja budynku magazynowego na cele dydaktyczne Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sanoku" zostały współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach poddziałania 1.3.1 Regionalna infrastruktura edukacyjna, Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Inwestycja przyczyniła się do powiększenia dotychczasowej bazy lokalowej, utworzenia nowego kierunku oraz do zwiększenia liczby przyjmowanych studentów i zatrudnianych pracowników.

Budynek przed i po adaptacji:

Uczelnia Państwowa
im. Jana Grodka w Sanoku

ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok

tel.: +48 13 46 55 950 
rektorat@pwsz-sanok.edu.pl 
NIP  687-17-40-766

bip.png