Budowa nowoczesnej struktury IT w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku

Zakup współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

Informujemy, że w grudniu 2010 roku PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku zrealizowała projekt pn. "Budowa nowoczesnej struktury IT w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku"

Oś priorytetowa 3: Społeczeństwo informacyjne
Całkowita wartość projektu: 1 806 506,44 PLN
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 1 503 287,67 PLN

Celem projektu była budowa szerokopasmowej sieci uczelnianej LAN spełniającej wymagania stawiane przez współczesne usługi i systemy informatyczne.

Wykonano sieć LAN z okablowaniem strukturalnym kategorii 7 z podziałem na okablowanie pionowe i poziome integrujące wszystkie systemy teletechniczne włącznie z siecią telefoniczną, instalowane w budynkach dydaktycznych A, B, D, F. Tory główne łączące budynki tj. punkty dystrybucyjne budynków A, B, D wykonane zostały przy pomocy światłowodów. Połączenie z budynkiem F wykonano przy pomocy radiolinii.
Wykonano pomieszczenie techniczne - serwerownię w budynku „A” jako główny punktu dystrybucyjny okablowania strukturalnego, w którym zbiega się okablowanie, kable światłowodowe, jak również trakty sieci rozległej we/wy od głowicy telekomunikacyjnej Uczelni. Tu znajdują się główne urządzenia aktywne sieci.
W celu ułatwienia studentom PWSZ dostępu do Internetu wykonano na terenie Uczelni dwa punkty typu HOTSPOT oraz zainstalowano pięć kiosków internetowych.
W związku z rozwojem sieci komputerowej PWSZ rozbudowała system dziekanatowy poprzez nowe moduły usprawniające kontakt studentów z działem toku studiów i wykładowcami. Zakupiono moduły e-student i e-prowadzący. W ramach projektu wdrożono systemu e-biblioteka oraz rozszerzono system e-learning o transmisję strumieniową sygnału audio i wideo (webcasting).

Galeria zdjęć

Ostatnia modyfikacja: 10-01-2018
Utworzone przez: Wojciech Pajestka
Opublikowane przez: Wojciech Pajestka

Uczelnia Państwowa
im. Jana Grodka w Sanoku

ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok

tel.: +48 13 46 55 950 
rektorat@pwsz-sanok.edu.pl 
NIP  687-17-40-766

bip.png