IV Wojewódzki Konkurs Recytatorski Literatury Rosyjskiej „Od Dostojewskiego do Jerofiejewa”

18.01.2019

IV Wojewódzki Konkurs Recytatorski Literatury Rosyjskiej

„Od Dostojewskiego do Jerofiejewa” 

3 czerwca 2019 r. 

Organizatorzy:

- Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku 

- I Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Sanoku

- II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Sanoku 

Koordynatorzy konkursu:

- Iwona Gibała–Błażewicz (II LO),

- Ludmiła Komardin (PWSZ),

- Aleksandra Korpal (I LO, PWSZ),

- Kamila Mackiewicz- Rossmanith (II LO).

Warunki udziału:

Konkurs jest skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów państwowych szkół zawodowych.

Warunkiem uczestnictwa jest przygotowanie odpowiedniego repertuaru: prezentowane mogą być utwory literatury rosyjskiej powstałe po 1800 do chwili obecnej.

Obowiązuje wykonanie dwóch utworów: poetyckiego i prozatorskiego (jednego po polsku, drugiego po rosyjsku), może być także kompilacja utworów albo wykonanie łączne utworów, czas wykonania nie może przekraczać 7 minut.

Każda szkoła może zgłosić do Konkursu do 3 uczestników.

Kolejność wpisów na Karcie zgłoszeniowej jest równoznaczna z kolejnością prezentowania utworów w Konkursie.

Kolejność wpisów na Karcie zgłoszeniowej jest równoznaczna z kolejnością prezentowania utworów w Konkursie.

Jury dokonuje oceny prezentacji według następujących kryteriów:

- ogólny wyraz artystyczny;

- dobór repertuaru (uwzględniający możliwości wykonawcy i wartość artystyczną);

- kultura słowa;

- interpretacja utworów.

Jury przyzna dyplomy i nagrody rzeczowe oraz specjalne i wyróżnienia.

Powyższe informacje są dostępne na oficjalnych stronach szkół: pl, 2losanok.interq.pl i pwsz-sanok.edu.pl.

Szczegóły w regulaminie (do pobrania poniżej).

matrioszka.jpg

Pliki do pobrania:

Regulamin_iv_wojewodzkiego_konkursu_recytatorskiego_literatury_rosyjskiej.docx

Karta_zgloszeniowa_uczestnika.docx

Uczelnia Państwowa
im. Jana Grodka w Sanoku

ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok

tel.: +48 13 46 55 950 
rektorat@pwsz-sanok.edu.pl 
NIP  687-17-40-766

bip.png