ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2020/2021

 Rok akademicki 2020/2021 rozpoczyna się 1 października 2020 r. i trwa do 30 września 2021 r.

 Dzieli się na dwa semestry:

 1. semestr zimowy - od 1 października 2020 r. do 7 lutego 2021 r.,
 2. semestr letni - od 15 lutego 2021 r. do 30 września 2021 r.

 Struktura semestralna roku akademickiego dotyczy studiów stacjonarnych, niestacjonarnych i podyplomowych.

 Zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2020/2021 odbywać się będą:

 1. w semestrze zimowym:
  • od 1 października 2020 r. do 22 grudnia 2020 r.,
  • od 4 stycznia 2021 r. do 24 stycznia 2021 r.,
 2. w semestrze letnim:
  • od 15 lutego 2021 r. do 29 marca 2021 r.,
  • od 7 kwietnia 2021 r. do 30 kwietnia 2021 r.,
  • od 4 maja 2021 r. do 6 czerwca 2021 r.,

 Sesje egzaminacyjne odbywać się będą w terminach:

 • Sesja zimowa: od 25 stycznia 2021 r. do 7 lutego 2021 r.,
 • Sesja zimowa poprawkowa: od 15 lutego 2021 r. do 21 lutego 2021 r.,
 • Sesja letnia: od 7 czerwca 2021 r. do 20 czerwca 2021 r.,
 • Sesja letnia poprawkowa: od 6 września 2021 r. do 19 września 2021 r.

 Dni wolne od zajęć:

 1. Przerwy świąteczne:
 • od 21 grudnia 2020 r. do 3 stycznia 2021 r.,
 • od 30 marca 2021 r. do 6 kwietnia 2021 r.,
 • od 1 maja 2021 r. do 3 maja 2021 r.,
 1. Inne dni świąteczne wolne od zajęć:
 • 1 listopada 2020 r.,
 • 11 listopada 2020 r. ,
 • 1,2,3 maja 2021 r.,
 • 23 maja 2021 r.,
 • 3 czerwca 2021 r.,
 1. Przerwy semestralne:
 • od 8 lutego 2021 r. do 14 lutego 2021 r.,
 • 21 czerwca 2021 r. do 30 września 2021 (wakacyjna).

 Prorektor ds. dydaktyki, na wniosek Rady Samorządu Studenckiego, uzasadniony ważnymi przyczynami, może ustanowić  dodatkowe godziny wolne od zajęć dydaktycznych z okazji inauguracji roku akademickiego i juwenaliów studenckich oraz z innych ważnych powodów, pod warunkiem realizacji pełnego programu studiów.

Okres od 20 września 2021 r. do 30 września 2021 r. przeznaczony jest na zamknięcie roku akademickiego 2020/2021 i przygotowanie do roku akademickiego  2021/2022.

 

Pliki do pobrania

Uczelnia Państwowa
im. Jana Grodka w Sanoku

ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok

tel.: +48 13 46 55 950 
rektorat@pwsz-sanok.edu.pl 
NIP  687-17-40-766

bip.png