DO ZADAŃ BIURA PROMOCJI I WSPÓŁPRACY NALEŻY:

1) opracowywanie głównych kierunków działalności i rozwoju Uczelni oraz koordynacja prac związanych z ich realizacją;
2) opracowywanie planów działań informacyjno-promocyjnych Uczelni i ich realizacja w różnych formach, np. poprzez materiały drukowane, ogłoszenia i materiały w mediach społecznościowych, Internecie, prasie, radiu, telewizji, banery, dni otwarte, wizyty kandydatów w uczelni, wyjazdy na targi edukacyjne i inne wydarzenia;
3) koordynacja współpracy Uczelni ze stowarzyszeniami, fundacjami, zakładami pracy, władzami administracji samorządowej i administracji rządowej;
4) organizowanie współpracy Uczelni z podmiotami zagranicznymi;
5) nawiązywanie współpracy z innymi uczelniami;
6) współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi przy organizacji wydarzeń uczelnianych (m.in. promocja konferencji, inauguracji, targach pracy, dni otwartych itp.)
7) współpraca przy organizacji konferencji, sympozjów i wykładów otwartych;
8) współpraca przy organizowaniu inauguracji roku akademickiego i innych uroczystości ogólnouczelnianych;
9) udział w przedsięwzięciach promujących Uczelnię o charakterze naukowym, kulturalnym i artystycznym;
10) nawiązanie i prowadzenie współpracy z mediami lokalnymi i ogólnopolskimi w zakresie popularyzacji działalności Biura Promocji i Współpracy z Zagranicą;
11) administracja strony internetowej uczelni oraz obsługa elektronicznych i tradycyjnych tablic ogłoszeń w zakresie związanych z działalnością Biura Promocji i Współpracy z Zagranicą;
12) organizacja w uczelni programu Erasmus+ (HE KA131 - mobilność edukacyjna w państwach UE i stowarzyszonych z programem);
13) zamówienie materiałów niezbędnych do realizacji zadań biura;
14) zatwierdzanie pod względem merytorycznym dokumentów finansowo-księgowych związanych z realizacją zadań Biura Promocji i Współpracy;
15) wykonywanie innych zadań zleconych przez Rektora lub Prorektora, oraz zadań wynikających z aktów wewnętrznych Uczelni i niniejszego regulaminu.

INTERESUJE CIĘ WSPÓŁPRACA Z UCZELNIĄ LUB JEJ PROMOCJĄ? SZUKASZ MOŻLIWOŚCI WYJAZDU EDUKACYJNEGO ZA GRANICĘ? MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ BIURA? JESTEŚMY DO TWOJEJ DYSPOZYCJI!

KONTAKT - KLIKNIJ TUTAJ

Ostatnia modyfikacja: 02-08-2023
Utworzone przez: Wojciech Pajestka
Opublikowane przez: Marcin Owsiak

Uczelnia Państwowa
im. Jana Grodka w Sanoku

ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok

tel.: +48 13 46 55 950 
rektorat@up-sanok.edu.pl 
NIP  687-17-40-766

bip.png