Zeszyty Naukowe Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku wydawane od 2011 do 2021 roku

1. Zeszyty Naukowe PWSZ red. Urszula Ordon, Agata Kwaśnicka-Janowicz Nr 7, 2011 r.

2. Zeszyty Naukowe PWSZ red. Witold Nowak, Jolanta Mazur-Fedak Nr 8, 2012 r.

3. Zeszyty Naukowe PWSZ red. Mirosław Kasperczyk Nr 9, 2013 r.

4.  Zeszyty Naukowe PWSZ red. Mirosław Kasperczyk Nr 10, 2014 r.

5. Zeszyty Naukowe PWSZ red. Mirosław Kasperczyk Nr 11, 2017 r.

Treści zawarte w ZESZYTACH NAUKOWYCH od 2011 do 2020 roku

Zeszyty Naukowe Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku wydawane od 2003 do 2009 roku

1. Zeszyty Naukowe PWSZ red. Tomasz Chomiszczak, Robert Lipelt Nr. 1, 2003 r. 

2. Zeszyty Naukowe PWSZ red. Halina Mieczkowska, Marek Paluch Nr. 2, 2005 r.

3. Zeszyty Naukowe PWSZ red. Zofia Czapiga, Renata Gadomska Serafin Nr. 3, 2006 r.

4. Zeszyty Naukowe PWSZ red. Maciej Kawka Nr. 4, 2007 r.

5. Zeszyty Naukowe PWSZ red. Kazimierz Klima, Stanisław A. Sroka Nr. 5, 2008 r.

6. Zeszyty Naukowe PWSZ red. Halina Kosętka, Anna Chudzik Nr. 6, 2009 r.

Treści zawarte w ZESZYTACH NAUKOWYCH od 2003 do 2009 roku

Uczelnia Państwowa
im. Jana Grodka w Sanoku

ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok

tel.: +48 13 46 55 950 
rektorat@pwsz-sanok.edu.pl 
NIP  687-17-40-766

bip.png