Zwalczanie przestępczości związanej z dostępem do Internetu - konferencja w Uczelni Państwowej

27.09.2021 Kategoria: Konferencje

Uczelnia Państwowa im Jan Grodka w Sanoku była miejscem kolejnej - już XII - konferencji przybliżającej zagrożenia związane z użytkowaniem nowoczesnych technologii. W dniach 16 - 17 września 2021r miała miejsce konferencja szkoleniowa, której organizatorem był, kolejny już raz, Instytut Społeczny sanockiej uczelni wspólnie z Komendą Wojewódzką Policji w Rzeszowie a temat przewodni konferencji brzmiał: Zwalczanie przestępczości związanej z dostępem do Internetu. Zasady procesowe związane z zabezpieczaniem i analizą materiału dowodowego w sprawach internetowych.

Konferencja przeznaczona była dla funkcjonariuszy wszystkich służb mundurowych zajmujących się w ramach codziennych obowiązków zwalczaniem szeroko pojętego zjawiska cyberprzestepczości. Tym razem w Sanoku uczestnikami było ponad 140 funkcjonariuszy Policji garnizonu podkarpackiego, placówek Straży Granicznej wchodzących w skład Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej, ale także przedstawiciele Izby Administracji Skarbowej z Rzeszowa, Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego z Przemyśla, Zachodniopomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego ze Szczecina , Izb Administracji Skarbowej z terenu kraju oraz biegli sądowi z zakresu informatyki śledczej oraz niezależni eksperci z tego zakresu.

Prelegentami w tej edycji byli:

 • nadkom. Arkadiusz Czak - Zachodniopomorski Urząd Celno-Skarbowy w Szczecinie,
 • Mateusz Górka i Marcin Ochociński - specjaliści działu ds współpracy z organami ścigania, Allegro.pl Sp z o o
 • Tomasz Wawrzkowicz – specjalista ds współpracy z organami ścigania ,OLX Sp z o o
 • Marlena Kruczek - Sekuła – specjalista ds szkoleń, e-Detektywi Sp z o o,
 • Paweł Baraniecki - Kierownik Działu Projektów Specjalnych i Zarządzania Uprawnieniami
 • Biuro Bezpieczeństwa Teleinformatycznego, Polkomtel Sp z o o,
 • Krzysztof Czarnacki – Polkomtel Sp z o. o.
 • Eugeniusz Trybalski - Kierownik Działu Współpracy z Uprawnionymi Podmiotami, P4 Sp z o o
 • Maciej Kołodziej – specjalista informatyki śledczej i ochrony danych osobowych, e-Detektywi Sp z o o
 • Witold Jawor – specjalista ds. sprzedaży, Bank Pekao S.A II Oddział w Sanoku
 • Ireneusz Wasiewicz – ekspert niezależny z zakresu informatyki śledczej
 • Zbigniew Taraś – Stowarzyszenie Sygnał
 • Marek Stawarczyk - biegły sądowy z zakresu informatyki i informatyki śledczej SO w Krośnie
 • Grzegorz Matyniak – emerytowany oficer Policji, biegły sądowy SO w Krośnie z zakresu informatyki śledczej oraz analizy danych, nauczyciel akademicki Uczelni Państwowej w Sanoku,, wieloletni animator konferencji związanych z cyberzagrożeniami i cyberprzestępczością, jakie organizowane były wcześniej na sanockiej uczelni.
 • mł. asp. Piotr Marek – funkcjonariusz Wydziału dw z Cyberprzestępczością KWP w Rzeszowie

Celem konferencji, która już po raz kolejny odbyła się na Uczelni Państwowej w Sanoku, było praktyczne poszerzenie wiadomości z zakresu szeroko pojętej cyberprzestępczości przez funkcjonariuszy na co dzień zajmujących się zmaganiami z tą formą różnorodnej działalności przestępczej. Wśród wystąpień nie zabrakło tematów związanych z portalami społecznościowymi, korzyściami ale i zagrożeniami, jakie niosą ze sobą dla użytkowników. Poruszono tematy dotyczące naruszania prawa autorskiego i praw pokrewnych w sieci w tym metod dystrybucji nielegalnego oprogramowania komputerowego czy też sygnału telewizyjnego. Dyskutowano również o możliwościach technicznych i prawnych zabezpieczania danych stanowiących dowód w prowadzonych postępowaniach, jak również o prowadzenia tzw. białego wywiadu i pozyskiwania danych z tego rodzaju źródeł.
Biorąc pod uwagę corocznie wzrastającą liczbę uczestników konferencji wydaje się, że Uczelnia Państwowa w Sanoku - oprócz Akademii Marynarski Wojennej w Gdyni - stała się miejscem spotkań, gdzie dochodzi do wymiany doświadczeń zarówno biegłych sądowych, funkcjonariuszy służb mundurowych, jak i sektora prywatnego, którzy zajmują się bezpieczeństwem użytkowników cyberprzestrzeni.

Galeria zdjęć

Uczelnia Państwowa
im. Jana Grodka w Sanoku

ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok

tel.: +48 13 46 55 950 
rektorat@up-sanok.edu.pl 
NIP  687-17-40-766

bip.png