Zwalczanie przestępczości związanej z dostępem do Internetu – konferencja w PWSZ

18.09.2018 Kategoria: Konferencje

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im Jan Grodka była miejscem jubileuszowej X konferencji przybliżającej zagrożenia związane z użytkowaniem nowoczesnych technologii. W dniach 1314 września 2018 r. miała miejsce konferencja szkoleniowa, której organizatorem był, po raz kolejny już, Instytut Społeczno-Artystyczny sanockiej uczelni wspólnie z Komendą Wojewódzką Policji w Rzeszowie, a temat przewodni konferencji brzmiał: Zwalczanie przestępczości związanej z dostępem do Internetu. Zasady procesowe związane z zabezpieczaniem i analizą materiału dowodowego w sprawach internetowych.

Konferencja przeznaczona była dla funkcjonariuszy wszystkich służb mundurowych zajmujących się w ramach codziennych obowiązków zwalczaniem szeroko pojętej cyberprzestepczości. Tym razem uczestnikami było ponad 110 funkcjonariuszy Policji garnizonu podkarpackiego, placówek Straży Granicznej wchodzących w skład Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej, ale także przedstawiciele Izby Administracji Skarbowej z Rzeszowa, Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego z Przemyśla, Zachodniopomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego ze Szczecina, Izby Administracji Skarbowej z Kielc oraz Lubelskiego Urzędu Celno-Skarbowy w Białej Podlaskiej.

Wśród prelegentów znaleźli się:

podinsp. Piotr Szymański – Naczelnik Wydziału dw z Cyberprzestępczością KWP w Rzeszowie,
podkom. Arkadiusz Czak – Zachodniopomorski Urząd Celno-Skarbowy w Szczecinie,
Jakub Pepłoński – Kierownik ds współpracy z organami ścigania, Grupa Allegro,
Tomasz Wawrzkowicz i Wojciech Kiszka – Grupa OLX Sp. z o.o.,
Wojciech Pilszak – biegły sądowy z zakresu informatyki śledczej, Prezes Zarządu E-detektywi Sp. z o.o.,
Tomasz Zaborowski – biegły sądowy z zakresu informatyki śledczej, Prezes Zarządu firmy Procertiv Sp. z o.o.,
Krzysztof Janiszewski – właściciel firmy IPR Ekspert,
Paweł Baraniecki – Kierownik Działu Projektów Specjalnych i Zarządzania Uprawnieniami Biuro Bezpieczeństwa Teleinformatycznego, Polkomtel Sp. z o.o.,
Eugeniusz Trybalski – Kierownik Działu Współpracy z Uprawnionymi Podmiotami, P4 Sp. z o.o.,
Ryszard Łyszczarz – Kierownik Sekcji Retencji i Udostępniania Danych, P4 Sp. z o.o.,
Maciej Kołodziej – specjalista informatyki śledczej firmy MatSoft i E-detektywi Sp zoo, Wiceprezes Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji (SABI), administrator Bezpieczeństwa Informacji w Związku Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska,
Witold Jawor – specjalista ds. sprzedaży, Bank Pekao S.A II Oddział w Sanoku,
Marek Stawarczyk – biegły sądowy z zakresu informatyki i informatyki śledczej SO w Krośnie,
Jacek Garbaczewski – funkcjonariusz Policji KPP Sanok, biegły sądowy z zakresu informatyki śledczej SO w Krośnie,
Sylwester Suszek – były Prezes Zarządu BitBay Sp. z o.o.,
Edward Szczypka - biegły sądowy, E-detektywi Sp. z o.o.,
Grzegorz Matyniak – emerytowany oficer Policji, biegły sądowy SO w Krośnie z zakresu informatyki śledczej oraz analizy danych, nauczyciel akademicki PWSZ w Sanoku, wieloletni animator konferencji związanych z cyberzagrożeniami, jakie organizowane były wcześniej zarówno w sanockiej Komedzie Policji, ale i na sanockiej uczelni.

Celem konferencji było praktyczne poszerzenie wiadomości z zakresu szeroko pojętej cyberprzestępczości przez funkcjonariuszy na co dzień zajmujących się zmaganiami z tą formą działalności przestępczej. Wśród wystąpień nie zabrakło tematów związanych z portalami społecznościowymi, korzyściami, ale i zagrożeniami, jakie niosą ze sobą dla użytkowników. Poruszono tematy dotyczące naruszania prawa autorskiego i praw pokrewnych w sieci, w tym metod dystrybucji nielegalnego oprogramowania komputerowego. Dyskutowano też o możliwościach technicznych i prawnych zabezpieczania danych stanowiących dowód w prowadzonych postępowaniach, jak również o prowadzeniu tzw. białego wywiadu i pozyskiwania danych z tego rodzaju źródeł.

Biorąc pod uwagę stale wzrastającą liczbę uczestników konferencji, wydaje się, że PWSZ w Sanoku jest już stałym miejscem, gdzie dochodzi do spotkań i wymiany doświadczeń zarówno biegłych sądowych, funkcjonariuszy służb mundurowych, jak i sektora prywatnego, któremu leży na sercu bezpieczeństwo użytkowników cyberprzestrzeni.

Galeria zdjęć

Uczelnia Państwowa
im. Jana Grodka w Sanoku

ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok

tel.: +48 13 46 55 950 
rektorat@up-sanok.edu.pl 
NIP  687-17-40-766

bip.png