Zmiana zasad parkowania na terenie PWSZ

27.09.2017 Kategoria: Uczelnia

Od tego roku akademickiego duże zmiany czekają studentów i pracowników parkujących auta na terenie uczelni. Został on bowiem podzielony na dwie strefy: A – ograniczoną bramkami (przed budynkami A, B, D i E) i Strefę B – wolno dostępną (wokół budynku F i przy ul. Reymonta 6).

Parkowanie w Strefie A możliwe będzie dla pracowników, studentów, gości uczelni, a także dostawców (firm zewnętrznych) posiadających aktualną kartę parkingową i otwierającego bramkę pilota (możliwe będzie to także za pomocą interkomu). Natomiast w Strefie B auta zostawiać będą mogli dodatkowo studenci studiów niestacjonarnych, podyplomowych i słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

W celu uzyskania prawa wjazdu i parkowania na terenie uczelni, należy złożyć formularz wraz z kaucją za pilota (100 zł) w Biurze Kanclerza, pok. 207.

Zmiany związane są głównie z zaleceniami Straży Pożarnej dotyczącymi dostępu do dróg ewakuacyjnych i przeciwpożarowych, a także z potrzebą takiej organizacji ruchu na terenie uczelni, by nie był on powodem kolizji i stłuczek. Z tych samych powodów uprasza się korzystających z miejsc parkingowych o niezastawianie dróg wjazdowych i wyjazdowych.

Szczegółowy regulamin dostępny jest w Rektoracie.  

Pliki do pobrania

Uczelnia Państwowa
im. Jana Grodka w Sanoku

ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok

tel.: +48 13 46 55 950 
rektorat@pwsz-sanok.edu.pl 
NIP  687-17-40-766

bip.png