Zaproszenie do udziału w bezpłatnym kursie języka angielskiego

15.11.2017 Kategoria: Uczelnia

Projekt jest skierowany do grupy 570 osób będących w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy oraz posiadających największe potrzeby w dostępie do edukacji, deklarujących z własnej inicjatywy chęć podnoszenia, uzupełniania i potwierdzania umiejętności z języka angielskiego. W ramach projektu oferujemy bezpłatne szkolenie z języka angielskiego trwające 240 godzin na poziomie A1+A2 lub poziomie B1+B2 z materiałami dydaktycznymi: podręczniki i ćwiczenia oraz akredytowanym egzaminem.

W projekcie mogą wziąć udział osoby:

· zamieszkujące lub uczące się na terenie województwa podkarpackiego,

· w wieku 25 lat i więcej o niskich kwalifikacjach (wykształcenie co najwyżej średnie), pozostające bez zatrudnienia przez okres co najmniej ostatnich 6 m-cy przed przystąpieniem do projektu,

· w tym osoby z niepełnosprawnościami (wykształcenie co najwyżej średnie, osoba zatrudniona lub bezrobotna)

· w tym osoby w wieku  50 lat i więcej (wykształcenie dowolne), pozostające bez zatrudnienia przez okres co najmniej ostatnich 6 m-cy przed przystąpieniem do projektu.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie projektu:

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt.

Biuro projektu:

TEL.: 517 279 097, 22 162 26 72


Galeria zdjęć

Uczelnia Państwowa
im. Jana Grodka w Sanoku

ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok

tel.: +48 13 46 55 950 
rektorat@up-sanok.edu.pl 
NIP  687-17-40-766

bip.png