Zaproszenie do udziału w badaniu

26.11.2021 Kategoria: Inne

Podkarpackie Centrum Innowacji organizuje badanie pt. „Innowacyjne Podkarpacie 2030. BADANIA I ROZWÓJ: potencjał i potrzeby środowiska naukowego regionu”. Do udziału w badaniu zaproszone są uczelnie posiadające siedzibę na terenie Podkarpacia.

Badanie skierowane jest do przedstawicieli środowiska naukowego, skupionego wokół szkół wyższych posiadających siedzibę na terenie Podkarpacia: władz uczelni, przedstawicieli laboratoriów oraz naukowców. Realizacja badań rozpocznie się 25 listopada i potrwa do 9 grudnia 2021r.  Głównym celem badania jest pozyskanie informacji na temat potencjału badawczo-rozwojowego podkarpackich jednostek naukowych oraz potrzeb podkarpackich uczelni i naukowców w zakresie finansowania projektów naukowych.

Badanie jest prowadzone metodą CAWI, za pomocą ankiety internetowej. Dla każdej grupy docelowej badania: władz, przedstawicieli laboratoriów oraz naukowców, została przygotowana oddzielna ankieta internetowa, dopasowana do funkcji pełnionej w strukturze uczelni. Ankiety zbudowane są z ok. 20-30 prostych pytań: głównie zamkniętych oraz półotwartych, umożliwiających respondentom pozostawienie komentarzy i uwag - mówi Anna Sadowy, Specjalistka ds. badań i analiz w PCI.

Uczelnie, które wezmą udział w badaniu, będą miały niepowtarzalną okazję, aby zaprezentować swój potencjał naukowy (kadry, zaplecze laboratoryjne, infrastrukturę, opracowane rozwiązania i in.) oraz podkreślić swój status jako jednostki prowadzącej działalność na rzecz rozwoju innowacji w regionie, poprzez udział w filmie promocyjnym poświęconym podkarpackim jednostkom naukowym. Za jego nagranie, opracowanie i promocję odpowiadać będzie Podkarpackie Centrum Innowacji.

W ramach podziękowań za udział w badaniach, uczelnie otrzymają indywidualne opracowania, prezentujące ich sytuację na tle pozostałych jednostek naukowych z regionu. Zostaną one przekazane władzom uczelni w formie elektronicznego raportu, po opracowaniu macierzy danych wynikowych przez zespół badawczy PCI.

Dodatkowo, w ramach podziękowań dla uczelni, która wykaże się największym zaangażowaniem (mierzonym liczbą wypełnionych ankiet) Podkarpackie Centrum Innowacji zaplanowało opracowanie specjalnego artykułu w biuletynie PCI IMagInn (dostępnym na stronie internetowej https://pcinn.org/biuletyn oraz w wersji drukowanej). Może on promować innowacyjne, wypracowane na uczelni rozwiązanie technologiczne, osiągnięcia naukowe, posiadaną infrastrukturę laboratoryjną bądź planowane działania w obszarze B+R.

 

Pozyskane w trakcie badania dane pozwolą na dostosowanie oferty Podkarpackiego Centrum Innowacji tak, aby skutecznie wspierać przedsięwzięcia podejmowane przez podkarpackie jednostki naukowe. Wyniki ankiet posłużą nam również do lepszego zrozumienia napotykanych przez uczelnię trudności związanych z działalnością badawczo-rozwojową m.in. w procesie aplikowania o zewnętrzne środki finansowe, realizacji projektów czy wdrażania nowych rozwiązań technologicznych. Jest to niezwykle ważne ze względu na zbliżający się okres przygotowań do kolejnej perspektywy unijnej obejmującej lata 2021-2027, stwarzający możliwości tworzenia nowych instrumentów wsparcia. Poprzez wypełnienie ankiety uczelnie mają zatem możliwość współudziału w kształtowaniu przyszłych instrumentów i programów PCI - dodaje Krzysztof Borowicz, Dyrektor ds. rozwoju technologii w PCI.

 

Uczelnie zainteresowane udziałem w badaniu zachęcamy do kontaktu mailowego z Anną Sadowy: badania@pcinn.org,  Specjalistką ds. badań i analiz w PCI.

Galeria zdjęć

Uczelnia Państwowa
im. Jana Grodka w Sanoku

ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok

tel.: +48 13 46 55 950 
rektorat@up-sanok.edu.pl 
NIP  687-17-40-766

bip.png