Zapraszamy do lektury

24.10.2022 Kategoria: Uczelnia

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją "Różnorodność biologiczna terenów łąkowo-pastwiskowych użytkowanych w ramach Programu Podkarpacki Naturalny Wypas oraz jej wpływ na zdrowie publiczne" powstałą pod redakcją Mateusza Kaczmarskiego. 

monografia_laki_ciemna_1.jpg

Publikacja powstała w ramach: 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Publikacja opracowana przez Uczelnię Państwową im. Jana Grodka w Sanoku Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Pliki do pobrania

Uczelnia Państwowa
im. Jana Grodka w Sanoku

ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok

tel.: +48 13 46 55 950 
rektorat@up-sanok.edu.pl 
NIP  687-17-40-766

bip.png