Za nami I Bieszczadzkie Forum Audytu

01.12.2022 Kategoria: Uczelnia

29 listopada 2022 r. w auli sportowo-dydaktycznej Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku odbyło się I Bieszczadzkie Forum Audytu. Organizatorami forum była sanocka uczelnia, Stowarzyszenie Certyfikowanych Audytorów i Specjalistów ds. Kontroli Wewnętrznej, Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej oraz Stowarzyszenie Ekspertów ds. Przeciwdziałania Oszustwom, Nadużyciom Gospodarczym i Korupcji ACFE Poland Chapter # 183. Patronat nad przedsięwzięciem objął Dyrektor Urzędu Statystycznego w Rzeszowie.

W sympozjum udział wzięli obok władz Uczelni Państwowej w Sanoku w osobach rektora dra inż. Mateusza Kaczmarskiego, prorektora dra hab. Elżbiety Cipory oraz lokalnych władz samorządowych eksperci audytorzy, specjaliści od kontroli wewnętrznej i cyberbezpieczeństwa, w tym: radca prawny dr Stanisław Hady-Głowiak reprezentujący m.in. Urząd Statystyczny w Rzeszowie, dr Marek Cierpiał-Wolan dyrektor Rzeszowskiego Urzędu Statystycznego, prof. dr hab. inż. Jarosław Wołejszo z Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie Akademii Kaliskiej, mł. ins. dr Bartłomiej Kowalski z Komendy Wojewódzkiej Policji, dr Anna Miarecka reprezentująca Politechnikę Rzeszowską, Robert Płaziak, audytor wewnętrzny, ekspert z Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej oraz Dariusz Kozłowski ekspert PIKW i ACFE Poland Chapter#183, Leszek Adamski prezes zarządu Stowarzyszenie Certyfikowanych Audytorów i Specjalistów ds. Kontroli Wewnętrznej, Jarosław Feliński prezes zarządu Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych Osobowych, Przemysław Szczurek TUV NORD, Piotr Błaszczeć LOCOS, Grzegorz Matyniak z Uczelni Państwowej w Sanoku.

Głównymi założeniami konferencji I Bieszczadzkiego Forum Audytu było zaprezentowanie szans i możliwości jakie tworzy era cyfrowa dla audytorów wewnętrznych, przedstawienie z jakimi wyzwaniami mierzą się eksperci z obszaru audytu wewnętrznego, a także z jakimi zmagają się niebezpieczeństwami głównie na płaszczyźnie zagrożeń w cyberprzestrzeni oraz przybliżenie nowych kompetencji i ryzyka jakie ono niesie dla współczesnego biznesu. Zebrani goście i studenci sanockiej uczelni mogli również dowiedzieć o wielu niebezpieczeństwach związanych z indywidualnym poruszaniem się w cyberprzestrzeni, w tym m.in. o zagrożeniach wyłudzenia danych osobowych.

Galeria zdjęć

Uczelnia Państwowa
im. Jana Grodka w Sanoku

ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok

tel.: +48 13 46 55 950 
rektorat@up-sanok.edu.pl 
NIP  687-17-40-766

bip.png