Wyzwania społeczne i gospodarcze współczesnego świata - podsumowanie

17.12.2018 Kategoria: Konkursy

„Wyzwania społeczne i gospodarcze współczesnego świata” to temat Studenckiej Konferencji Naukowej organizowanej po raz drugi w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku przez Zakład Ekonomii oraz Studenckie Koło Naukowe „Hossa – z nami się opłaca”. Odbyła się ona 06.12.2018 roku.

Uczestników konferencji powitała i ją otworzyła J. M. Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku dr n. med. doc. Elżbieta Cipora. W konferencji uczestniczyła także Prorektor ds. Dydaktyki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku dr Magdalena Konieczny.

W pierwszej części konferencji swoimi doświadczeniami podzielili się zaproszeni goście, praktycy działalności gospodarczej. Pani dr Monika Krawczyk Prezes Podkarpackiego Banku Spółdzielczego swoje wystąpienie poświęciła zagadnieniom związanym z wyzwaniami sektora bankowego w Polsce i uzasadniała odpowiedź na pytanie Czy banki są gotowe na nowe reguły gry? Natomiast Pan Maciej Dubiel, biegły rewident przedstawił praktyczne aspekty pracy głównego księgowego i biegłego rewidenta.

W drugiej części konferencji zorganizowanej w formie dwóch sekcji swoje referaty przedstawili studenci uczelni z województwa podkarpackiego oraz PWSZ im. J. Grodka w Sanoku. Ogółem wygłoszono dwadzieścia referatów. Z pośród nich w dwóch sekcjach wyłoniono zwycięzców:

Sekcja I:

  1. Klaudia Chrapko, Adrian Rajtar „Eutanazja jako łatwa śmierć czy ostateczność?”, PWSZ w Sanoku
  2. Michał Fiejdasz, Urszula Folcik, Kamila Kras „Preferencje konsumentów na rynku żywności typu FAST FOOD”, PWSZ w Krośnie
  3. Zawada Gabriela, Polak Gabriela, „Jaka rolę odgrywa content marketing w działalności studenckich kół naukowych”, PWSZ w Krośnie

Sekcja II:

  1. Jowita Szymańska, Mateusz Tokarski „Rachunkowość jako obszar przestępczości gospodarczej”, PWSZ w Sanoku
  2. Daria Gyurko, Magdalena Gurgacz „Nie takie RODO straszne - implementacja w małej firmie”, PWSZ w Sanoku
  3. inż. Patryk Pankiewicz „Stan świadomości finansowej w Polsce”, PWSZ w Sanoku

Patronat nad konferencją obieli:

Podkarpacki Bank Spółdzielczy, Kancelaria Biegłego Rewidenta Maciej Dubiel, SumiRiko Poland, Glasmark Krosno, Pass Polska, Automet, Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Sanoku, Rymatex.

Nagrodzonym gratulujemy, a wszystkim uczestnikom konferencji życzymy dalszych sukcesów i jednocześnie zapraszamy na kolejne spotkanie już za rok.

Galeria zdjęć

Galeria zdjęć

Uczelnia Państwowa
im. Jana Grodka w Sanoku

ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok

tel.: +48 13 46 55 950 
rektorat@pwsz-sanok.edu.pl 
NIP  687-17-40-766

bip.png