Wstąp do koła zainteresowań "Studencki Dar" i uratuj komuś życie

03.11.2022 Kategoria: Studenci

Koło Zainteresowań Klub Honorowych Dawców Krwi "Studencki Dar" zachęca studentów UP im. Jana Grodka w Sanoku  zainteresowanych honorowym oddawaniem krwi do członkostwa w kole. Osoby zainteresowane prosi się o kontakt z opiekunem Koła Zainteresowań Klub Honorowych Dawców Krwi "Studencki Dar” ekrowicka@up-sanok.edu.pl 

Jednocześnie w związku akcją edukacyjną „Twoja krew, moje życie”, organizowaną w ramach programu polityki zdrowotnej pn. „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2021-2026”, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie pragnie serdecznie zaprosić studentów do współuczestniczenia w tym projekcie. W ramach w/w programu zostały opracowane da Państwa materiały promocyjne, tj.: plakat, ulotki, broszury. Liczymy na  Państwa zaangażowanie i zachęcamy do powiększenia grona Honorowych Dawców Krwi.

plakat.png

Pliki do pobrania

Uczelnia Państwowa
im. Jana Grodka w Sanoku

ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok

tel.: +48 13 46 55 950 
rektorat@up-sanok.edu.pl 
NIP  687-17-40-766

bip.png