Wsparcie PFRON dla studentów ze stopniem niepełnosprawności

06.10.2021 Kategoria: Studenci

PILOTAŻOWY PROGRAM ,,AKTYWNY SAMORZĄD’’ 2021 r.


Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium, a także do osób mających przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.Terminy przyjmowania wniosków o dofinansowanie: do dnia 10.10.2021 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2021/2022).

Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2021 roku dostępne są na stronie: www.pfron.org.pl


Szczegółowe informacje dotyczące programu „Aktywny samorząd” można także uzyskać

w PCPR Sanok, ul. Szopena 5, pok. nr 9, nr tel.: 13 46 46 580 w. 31

Uczelnia Państwowa
im. Jana Grodka w Sanoku

ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok

tel.: +48 13 46 55 950 
rektorat@up-sanok.edu.pl 
NIP  687-17-40-766

bip.png