Władze PWSZ w Sanoku na Narodowym Kongresie Nauki w Krakowie

20.09.2017 Kategoria: Uczelnia

Wczoraj w Krakowie rozpoczął się Narodowy Kongres Nauki. Ma być podsumowaniem wielomiesięcznej, wyjątkowej debaty środowiskowej. W kongresie biorą udział przedstawiciele środowiska akademickiego Polski, w tym rektor PWSZ w Sanoku doc. dr Elżbieta Cipora i prorektor ds. Rozwoju i Nauki dr Grażyna Rogala-Pawelczyk.  

Narodowy Kongres Nauki zajmie się przeglądem potencjału badawczego Polski i refleksją nad priorytetami i narzędziami polityki w zakresie nauki i szkolnictwa wyższego. Podczas kongresu zostanie przedstawiona i poddana dalszej debacie koncepcja nowych ram ustawowych dla szkolnictwa wyższego w Polsce. Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wspierać będzie Rada Narodowego Kongresu Nauki, do której zaproszeni zostali liderzy środowiska akademickiego z Polski. Narodowy Kongres Nauki będzie stanowił podsumowanie debaty toczonej podczas konferencji programowych NKN w dziewięciu ośrodkach akademickich kraju. Podczas konferencji omówione zostały najważniejsze problemy i wyzwania, przed którymi stoi nauka i szkolnictwo wyższe, w tym propozycje rozwiązań ustawowych opracowane przez trzy niezależne zespoły w ramach projektu Ustawa 2.0.

Wśród ważnych obszarów podejmowanych w debatach znalazły się między innymi takie tematy jak np.:

 - umiędzynarodowienie nauki i szkolnictwa wyższego;

- propozycje zmian w naukach humanistycznych i społecznych;

- zintensyfikowanie współpracy pomiędzy nauką, gospodarką i administracją publiczną;

- ścieżki kariery i rozwój młodej kadry akademickiej;

- dostępność kształcenia na poziomie elitarnym w powiązaniu z wysokiej jakości badaniami;

- ustrój i zarządzanie w szkolnictwie wyższym.

 

Poniżej link do bezpośredniej relacji z obrad.

https://youtu.be/YfHNDFtQzXA

 

 

 

Galeria zdjęć

Uczelnia Państwowa
im. Jana Grodka w Sanoku

ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok

tel.: +48 13 46 55 950 
rektorat@pwsz-sanok.edu.pl 
NIP  687-17-40-766

bip.png