Wizyta studyjna w Tyrolu

10.10.2019 Kategoria: Inne

mateusz.jpg

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

„Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi”

„Operacja wspófinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”


W dniach 18-21 września w ramach projektu „Transfer innowacyjnych rozwiązań w sektorze rolnym i leśnym z terenów górskich i podgórskich Alp do Karpat” finansowanego z „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” delegacja pracowników naukowych Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku wraz z partnerami projektu: pracownikami nadleśnictw, przedsiębiorcami z branży rolniczej, rolnikami oraz doradcami rolnymi wzięła udział w wyjeździe studyjnym do Austrii. Celem projektu jest zapoznanie się z innowacyjnymi rozwiązaniami technologicznymi i organizacyjnymi w gospodarstwach rolnych i rolno-leśnych w Austrii poprzez organizację wyjazdu studyjnego dla 45 osób.

Region Tyrol jest bardzo dobrym przykładem, gdzie w trudnych warunkach środowiskowych, można rozwijać się zawodowo i mieszkać, a także promować życie na wsi.

Podczas wizyty uczestnicy projektu mieli okazję odwiedzić firmy i gospodarstwa, które w swojej działalności wykorzystują innowacyjne technologie uprawy roślin i chowu zwierząt, innowacyjne metody zarządzania i organizacji oraz najnowsze technologie przetwórstwa żywności.

W ramach tych wizyt odwiedzili m.in. największą w Austrii mleczarnię Tirol Milch, która akcentuje w swojej komunikacji z handlem i konsumentami regionalne pochodzenie produktów wytworzonych pod Alpami, podkreślając również, że nie jest to żywność modyfikowana genetycznie.

Wiele satysfakcji i wrażeń przyniosła także wizyta w winiarni – rodzinnym przedsiębiorstwie, gdzie produkowane są wina regionu tyrolskiego. Podczas wizyty można było zasięgnąć informacji m.in. o tym, jak winogrona radzą sobie z surowym alpejskim klimatem.

Wielkie wrażenie wywarła na wszystkich wizyta w miejscowości Mayrhofen, gdzie znajduje się nowoczesny zakład przetwórstwa drewna FeuerWerk, będący przykładem tego jak zakład wykorzystuje zasoby tyrolskiego lasu, począwszy od przeróbki drewna opartą o najnowsze technologie. Trudno się temu dziwić wszak Austria jest największym importerem drewna w OECD, a na świecie wyprzedzają ją tylko Chiny.

 Miejmy nadzieję, że efektem realizacji operacji będzie nawiązanie współpracy przez partnerów KSOW i zdobycie doświadczeń i wiedzy o prowadzeniu innowacyjnych form działalności w sektorze rolnym i leśnym w Alpach przez poszczególnych partnerów. W przyszłości operacja ta może spowodować powołanie grupy operacyjnej działającej na rzecz rozwoju sektora rolnego i leśnego w terenach górskich i podgórskich woj. podkarpackiego. Wszystkie wymienione efekty operacji są wynikiem realizacji operacji, która warunkując ich uzyskanie w sposób istotny wpływa na rozwój obszarów wiejskich naszego kraju.

Efektem zaobserwowanych nowych praktyk może być opracowanie nowych technologii i metod organizacji produkcji, nowych lub ulepszonych innowacyjnych produktów, innowacyjnych metod organizacji i marketingu. Działania takie mają  kluczowe znaczenie dla rozwoju sektora rolno-spożywczego w regionie górskim oraz dla rozwoju obszarów wiejskich, w warunkach silnej konkurencji regionalnej. Realizacja operacji będzie miała pozytywny wpływ na poprawę konkurencyjności sektora rolnego, poprawę środowiska naturalnego obszarów wiejskich. Realizacja operacji wpłynie na budowanie pozytywnego wizerunku sektora rolnictwa jako innowacyjnego sektora gospodarki oraz na wielokierunkowy i zrównoważony rozwój obszarów wiejskich na terenie województwa podkarpackiego.

Miejmy nadzieję także, że zdobyte podczas wyjazdu doświadczenie zostanie wykorzystane przez nauczycieli akademickich Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku w procesie dydaktycznym, zwłaszcza w przedmiotach odnoszących się do: gospodarki rolnej, gospodarki leśnej, ekonomiki i organizacji gospodarstw rolnych i leśnych, przetwórstwa żywności, ochrony środowiska na studiach inżynierskich i magisterskich na kierunku pn. gospodarka w ekosystemach rolnych i leśnych.

Istotny z punktu widzenia wyjazdu był udział w niej doradców rolnych, którzy poprzez swoją specyfikę działalności docierają do szerokiego grona rolników. W związku z powyższym realizacja wyjazdu studyjnego ma szansę wpłynąć na upowszechnianie wiedzy w zakresie innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich.

Galeria zdjęć

Uczelnia Państwowa
im. Jana Grodka w Sanoku

ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok

tel.: +48 13 46 55 950 
rektorat@pwsz-sanok.edu.pl 
NIP  687-17-40-766

bip.png