W Uczelni Państwowej w Sanoku powstała sala dydaktyczna OZE

25.01.2024 Kategoria: Uczelnia

W Instytucie Technicznym Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku, otwarto dzisiaj salę dydaktyczną OZE, która powstała w ramach projektu „OZE – dobry kierunek na przyszłość„  w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej z udziałem środków NFOŚiGW.

W wydarzeniu oprócz władz Uczelni udział wzięli przedstawiciele lokalnego samorządu ze Starostą Sanockim Stanisławem Chęciem i Burmistrzem Miasta Sanoka Tomaszem Matuszewskim na czele, przedstawiciele jednostek budżetowych miasta i powiatu, dyrektorzy i nauczyciele szkół ponadpodstawowych z młodzieżą.

Zebranych gości powitał Rektor Uczelni dr hab. inż. Mateusz Kaczmarski, prof. UP, podkreślając, że  projekt ma charakter kompleksowego wsparcia dla uczniów szkół ponadpodstawowych oraz studentów w zakresie kształcenia w tematyce odnawialnych źródeł energii.

Zwrócił także uwagę na fakt, że otwarta dzisiaj pracownia służyła będzie nie tylko studentom Uczelni, ale także młodzieży ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych z Sanoka i regionu.

W pracowni warsztaty prowadzone są przez nauczycieli akademickich Uczelni.

W ich programie uwzględnione są następujące moduły tematyczne:

  • odnawialne źródła energii – czym są i jak można wykorzystać zasoby energii odnawialnych,
  • energia słoneczne,
  • energia wiatru,
  • energia wody,
  • energia ziemi,
  • biomasa,
  • efektywność energetyczna.

Poza warsztatami z OZE w ramach projektu opracowana została koncepcja ławeczki solarnej, którą w ramach pracy magisterskiej w Instytucie Technicznym wykonali studenci kierunku mechanika i budowa maszyn. Ławka stanęła na dziedzińcu Uczelni. Po zakończeniu warsztatów przeprowadzone zostaną także konkursy z wiedzy o OZE.

Po otwarciu pracowni dydaktycznej goście zaproszeni na wydarzenie mogli (niektórzy po raz pierwszy) zapoznać się z wyposażeniem sal dydaktycznych w Instytucie Technicznym.

Galeria zdjęć

Uczelnia Państwowa
im. Jana Grodka w Sanoku

ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok

tel.: +48 13 46 55 950 
rektorat@up-sanok.edu.pl 
NIP  687-17-40-766

bip.png