Vivat Academia, vivant professores!

04.10.2022 Kategoria: Uczelnia

Trzeciego października br. w Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku po raz dwudziesty drugi rozbrzmiało Gaudeamus Igitur inaugurując nowy rok akademicki 2022/2023. Wraz ze studentami Uczelni rok akademicki zainaugurowali także słuchacze Sanockiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Naukę w nowym roku akademickim rozpoczęło blisko 1300 studentów, w tym blisko 600 studentów pierwszego roku, którzy kształcić się będą na 9 kierunkach studiów licencjackich, inżynierskich, magisterskich oraz jednolitych studiach magisterskich.

_9a.jpg

Pomimo pochmurnej pogody i rzęsiście padającego deszczu od wczesnych godzin porannych w murach Uczelni panowało poruszenie. To bowiem wyjątkowy dzień w życiu całej wspólnoty akademickiej. Tradycyjnie inauguracja roku akademickiego rozpoczęła się od przemarszu do Kościoła Przemienienia Pańskiego, któremu przewodniczyła orkiestra dęta PGNiG O/ Sanok pod kierownictwem Kapelmistrza Grzegorza Mroczkowskiego. Mszy świętej w intencji społeczności akademickiej i słuchaczy Sanockiego Uniwersytetu III Wieku przewodniczył oraz wygłosił homilię ks. proboszcz Roman Froń.

_05.jpg

Po zakończonej eucharystii uczestnicy uroczystości: rektorzy i delegaci szkół wyższych, przedstawiciele władz państwowych, samorządowych, parlamentarzyści, duchowni, reprezentanci środowisk lokalnych, biznesu oraz studenci, przeszli do Centrum Sportowo-Dydaktycznego, którego aula wypełniła się do ostatniego miejsca. Tak liczna obecność gości to powód do dumy oraz dostrzeżenie działalności Uczelni i jej miejsca w lokalnym środowisku.

Główna część obchodów rozpoczęła się od wprowadzenia sztandaru Uczelni. Poczet sztandarowy tworzyli studenci Instytutu Medycznego, kierunków pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne: Anna Hnatyk, Ewelina Kotlarz oraz Bartosz Łabaj. Hymn państwowy wykonał akademicki chór uczelniany pod kierownictwem dr Moniki Brewczak.  

_9c.jpg

Zgromadzonych gości przywitała JM Rektor dr inż. Mateusz Kaczmarski. W swoim wystąpieniu inauguracyjnym Pan Rektor podsumowując miniony rok akademicki oraz wyzwania na przyszłość mówił:

Inauguracja roku akademickiego 2022/2023 jest szczególnym wydarzeniem dla naszej społeczności akademickiej, a zwłaszcza dla studentów pierwszego roku, którzy dziś po raz pierwszy przekraczają mury Uczelni. Jest to święto, które przypomina nam o tradycji, o sile i znaczeniu wartości akademickich, ale także o wspólnocie ludzi, których one łączą. Dynamicznie rozwijająca się Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka w Sanoku we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym ma istotny i stymulujący wpływ na rozwój gospodarczy Sanoka i południowo-wschodniej części województwa podkarpackiego. Pragnę podkreślić, iż misją Uczelni jest zapewnienie odpowiedniej oferty i warunków do studiowania mających na celu zaspokojenie aspiracji edukacyjnych młodzieży i osób dorosłych, przygotowanie absolwentów do wejścia na rynek pracy, a także do dalszego rozwoju zawodowego i naukowego oraz aktywnego funkcjonowania w życiu społecznym oraz gospodarczym Euroregionu Karpackiego.

_10.jpg

Wszystkim Pracownikom i Studentom życzył także powodzenia w roku akademickim 2022/2023, zdrowia, zadowolenia z pracy, życia osobistego i owocnych studiów w Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku. 

Tradycyjnie po przemówieniu inauguracyjnym i Gaude Mater Polonia nastąpiła immatrykulacja studentów rozpoczynających naukę w sanockiej Uczelni. Akt ślubowania odczytała Prorektor dr hab. Elżbieta Cipora, prof. ucz., a Pan Rektor symbolicznym wskazaniem berła przyjęła reprezentantów poszczególnych kierunków w poczet studentów Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku.

_13.jpg

W wystąpieniach zaproszonych gości słychać było słowa podziwu i wskazywania roli uczelni jako niezwykle istotnego czynnika miastotwórczego i regionalnego, umożliwiającego  młodemu pokoleniu zdobywania wiedzy praktycznej w doskonałych warunkach i przy wsparciu wykształconej kadry.

W imieniu studentów głos zabrała Patrycja Filus - studentka 3 roku jednolitych studiów magisterskich na kierunku "pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna”.

Wykład inauguracyjny pt. „Finanse publiczne w okresie turbulencji” wygłosił prof. dr. hab. Sebastiana Skuza, Sekretarza Stanu, Generalny Inspektor Informacji Finansowej w Ministerstwie Finansów, a w latach 2017-2020 wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego.

_26.jpg

Ostatnim akcentem inauguracji roku akademickiego był występ nauczyciela akademickiego Uczelni dr Moniki Brewczak, której akompaniował Łukasz Kot.

Inauguracja roku akademickiego przeszła do historii. Z powodu turbulencji jakie dotykają finanse publiczne, będzie to z pewnością rok trudny, rok wyzwań i umiejętności radzenia sobie w niełatwej sytuacji w jakiej znajdują się niemal wszystkie polskie uczelnie. Jako wspólnota akademicka dołożymy jednak wszelkich starań, aby był to rok udany dla naszych studentów oraz wszystkich osób związanych z sanocką Alma Mater.

Fot. UP im. Jana Grodka w Sanoku, UM Sanok 

Galeria zdjęć

 

Galeria zdjęć

Uczelnia Państwowa
im. Jana Grodka w Sanoku

ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok

tel.: +48 13 46 55 950 
rektorat@up-sanok.edu.pl 
NIP  687-17-40-766

bip.png