VIII MIĘDZYNARODOWA ONKOLOGICZNA KONFERENCJA NAUKOWA

17.05.2023 Kategoria: Uczelnia

VIII MIĘDZYNARODOWA ONKOLOGICZNA KONFERENCJA NAUKOWA
„Choroby nowotworowe wyzwaniem dla systemu ochrony zdrowia i nauki” 

Termin: 18 – 20 maja 2023 r.

FORMA HYBRYDOWA (stacjonarna/on-line)

logoonkol.png

patronat_honorowy_ministra_edukacji_i_nauki_z_napisem.jpg

dn1.png

program1705.png

dofinansowanie1.png

pod Honorowym Patronatem 

 • Ministra Edukacji i Nauki dr. hab. Przemysława Czarnka

 • Prezesa Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego – prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Andrzeja Fala

 • JM Rektora Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku – dr inż. Mateusza Kaczmarskiego

ORGANIZATOR

 • Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka w Sanoku - Instytut Medyczny

WSPÓŁORGANIZATORZY

 • Szpital Specjalistyczny Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. ks. Bronisława Markiewicza w Brzozowie (PL)
 • Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego (PL)
 • Akademia Mazowiecka w Płocku (PL)
 • Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi, Firenze (ITA)
 • Danylo Halytsky Lviv National Medical University (UA)
 • Medical University-Varna Prof. Dr. Paraskev Stoyanov (BG)
 • Nordlandssykehuset Bodo Norway, Department of Obstetrics and Gynecology (NO)
 • Ospedale San Giovanni di Dio Firenza (ITA)
 • Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (SK)
 • Warszawski Uniwersytet Medyczny (PL)

KOMITET NAUKOWY

Przewodnicząca Komitetu Naukowego:

 • dr hab. n. med. i n. o zdr. Elżbieta Cipora, prof. ucz. – Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka w Sanoku (PL)

Wiceprzewodnicząca Komitetu Naukowego:

 • prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Katarzyna Sygit – Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego (PL)

Członkowie Komitetu Naukowego:

 • prof. dr hab. n. med. Irena Dorota Karwat – Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka w Sanoku (PL)
 • prof. dr hab. n. med. Elżbieta Pac-Kożuchowska – Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka w Sanoku (PL)
 • prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Aleksandra Czerw – Warszawski Uniwersytet Medyczny (PL)
 • prof. dr hab. n. med. Andrzej Deptała – Warszawski Uniwersytet Medyczny (PL)
 • prof. dr hab. n. med. dr h.c. Ireneusz Kotela – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Państwowy Instytut Medyczny MSWiA (PL)
 • prof. dr hab. n. hum. Maria Kózka – Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego (PL)
 • prof. dr hab. n. med. Tadeusz Pieńkowski – Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Polskie Towarzystwo Badań nad Rakiem Piersi (PL)
 • dr hab. n. med. Andrzej Kotela, prof. ucz. – Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka w Sanoku (PL)
 • dr hab. n. k. fiz. Tomasz Halski, prof. ucz. – Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka w Sanoku (PL)
 • dr hab. n. med. i n. o zdr. Wojciech Roczniak, prof. ucz. – Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka w Sanoku (PL)
 • dr hab. n. o zdr. Mariola Głowacka, prof. ucz. – Akademia Mazowiecka w Płocku (PL)
 • dr hab. n. o zdr. Dariusz Bazaliński, prof. UR – Uniwersytet Rzeszowski, Szpital Specjalistyczny Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny w Brzozowie (PL)
 • dr hab. n. med. Lech Panasiuk, prof. IMW – Instytut Medycyny Wsi im. W. Chodźki w Lublinie (PL)
 • prof. Oleh Lyubinets M.D., PhD – Danylo Halytsky Lviv National Medical University, Ukraina (UA)
 • prof. Alejandro Galán Mercant, PhD – Universidad de Cádiz, Hiszpania (ES)
 • prof. MUDr. Oliver Rácz, CSc. – Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Słowacja (SK)
 • prof. Lucia Dimunová, PhD. – Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Słowacja (SK)
 • prof. Mária Sováriová Soósová, PhD. – Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Słowacja (SK)
 • prof. PhDr. Mária Zamboriová, PhD. – Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Słowacja (SK)
 • prof. Silviya Borisova Dimitrova, PhD, DSc – Medical University-Varna Prof. Dr. Paraskev Stoyanov, Bułgaria (BG)
 • prof. Sonia Koleva Toncheva, PhD – Medical University-Varna Prof. Dr. Paraskev Stoyanov, Bułgaria (BG)

KOMITET ORGANIZACYJNY

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego:

 • dr hab. n. med. i n. o zdr. Elżbieta Cipora, prof. ucz. (PL) 

Wiceprzewodnicząca Komitetu Organizacyjnego:

 • dr n. o zdr. Aneta Mielnik (PL) 

Członkowie Komitetu Organizacyjnego:

 • dr n. o zdr. Izabela Gąska (PL)
 • dr n. o zdr. Beata Barańska (PL)
 • dr n. o zdr. Krzysztof Jakubowski (PL)
 • dr n. med. i n. o zdr. Kamila Kmieć (PL)
 • dr n. o zdr. Magdalena Konieczny (PL)
 • dr n. biol. Katarzyna Naparło (PL)
 • dr n. hum. Ewa Poźniak (PL)
 • dr n. med. Grażyna Rogala-Pawelczyk (PL)
 • dr n. med. Jarosław Sawka (PL)
 • dr n. o zdr. Jolanta Sawicka (PL)
 • dr n. med. Marek Wojtaszek (PL)
 • dr n. farm. Magdalena Babuśka-Roczniak (PL) 
 • master Paola Carretti (ITA)
 • master Simone Tafani (ITA)
 • lek. Tomasz Kondraciuk (PL)
 • lek. Dariusz Sawka (PL)
 • mgr Lucyna Gazdowicz (PL)
 • mgr Małgorzata Dżugan (PL)
 • mgr Elżbieta Kaczmar (PL)
 • mgr Edyta Krowicka (PL)
 • mgr Mateusz Niemiec (PL)
 • mgr Elżbieta Oliwko (PL)
 • mgr Renata Pałac (NO)
 • mgr Zenona Radwańska (PL)
 • mgr Krzysztof Sośnicki (PL)
 • stud. Adrian Bazaliński (PL)
 • stud. Anna Hnatyk (PL)
 • stud. Gabriela Ryndak (PL)

TEMATYKA

 • Epidemiologia chorób nowotworowych
 • Organizacja opieki onkologicznej w Polsce i na świecie
 • Czynniki ryzyka i profilaktyka chorób nowotworowych
 • Diagnostyka, leczenie chorób nowotworowych i opieka nad chorymi onkologicznie
 • Rehabilitacja pacjentów na różnych etapach choroby nowotworowej
 • Niepełnosprawność w następstwie chorób nowotworowych
 • Postępowanie w stanach nagłych w przebiegu chorób nowotworowych
 • Zarządzanie i finansowanie w zakresie onkologii
 • Psychoonkologia, etyka i wsparcie chorych na nowotwory
 • Varia

W Konferencji zaplanowano również sesje studenckie. Szczegółowy program konferencji zostanie wysłany na adres e-mail podany w karcie zgłoszenia

ZGŁOSZENIA

Osoby zainteresowane uczestnictwem w Konferencji proszone są o wypełnienie elektronicznego formularza rejestracyjnego i/lub formularza streszczenia 

TERMINY

Zgłoszenie udziału w Konferencji, opłatę konferencyjną oraz streszczenie pracy (w języku polskim i angielskim) należy przesłać do 9 maja 2023 r.

Pełne teksty prac należy przesłać poprzez stronę Czasopisma Zeszyty Naukowe PWSZ https://www.editorialsystem.com/zns  do 31 maja 2023 r.

OPŁATY

 • bezpłatnie – uczestnictwo czynne (prezentacja pracy, udział w obradach, certyfikat)
 • bezpłatnie – uczestnictwo bierne (udział w obradach, certyfikat)
 • 100 zł – uczestnictwo czynne (prezentacja pracy, udział w obradach, certyfikat, druk jednej pracy w Zeszytach Naukowych PWSZ)
 • 300 zł – uczestnictwo czynne (prezentacja pracy, udział w obradach, certyfikat, druk jednej pracy w Zeszytach Naukowych PWSZ, 2 noclegi, pełne wyżywienie)

Opłatę konferencyjną należy wnosić na konto nr: 67 1020 2980 0000 2302 0020 7837 PKO BP SA O/Sanok

PUBLIKACJA 

Zapraszamy do przesyłania artykułów do czasopisma Zeszyty Naukowe PWSZ (20 pkt. MEiN) – zgodnie z wymaganiami czasopisma.

Szczegółowe informacje na temat Konferencji

UP im. J. Grodka w Sanoku ul. Mickiewicza 21
38 – 500 Sanok telefon /013/ 46-55-952 
e-mail: rektorat2@up-sanok.edu.pl 


LINKI DO SPOTKANIA TEAMS 

Dzień I

________________________________________________________________________________

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Click here to join the meeting

Meeting ID: 387 601 739 532 

 Passcode: 9bCood 

 

Dzień II

Sesja nauczycieli

________________________________________________________________________________

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Click here to join the meeting

Meeting ID: 373 210 053 830 

 Passcode: obXYvu

Sesja studentów

________________________________________________________________________________

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Click here to join the meeting

Meeting ID: 315 494 367 522 

 Passcode: 7SYHGg 

 

Dzień III

 ________________________________________________________________________________

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Click here to join the meeting

Meeting ID: 383 365 742 396 

 Passcode: gdzVbt 

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konferencji

plakat.png

 

Pliki do pobrania

Uczelnia Państwowa
im. Jana Grodka w Sanoku

ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok

tel.: +48 13 46 55 950 
rektorat@up-sanok.edu.pl 
NIP  687-17-40-766

bip.png