VII Studencka Konferencja Naukowo-Szkoleniowa

25.05.2022 Kategoria: Konferencje, Studenci, Wydarzenia

W dniu 9 czerwca 2022 r. w naszej uczelni odbędzie się VII Studencka Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pn. „Pielęgniarstwo — teoria, praktyka i szansa własnego rozwoju”.


Celem konferencji jest wymiana doświadczeń studentów kierunku Pielęgniarstwo (I i II stopnia) na temat najnowszych osiągnięć w obszarze nauk medycznych i nauk o zdrowiu kształtujących podstawy teoretyczne i praktyczne zawodu oraz wskazujących perspektywy dalszego rozwoju. Konferencja jest okazją do włączenia studentów w interdyscyplinarną dyskusję o charakterze naukowym oraz stanowi szansę wzbogacenia wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w różnych obszarach pielęgniarstwa.

Szczegóły dotyczące konferencji: www.up-sanok.edu.pl/skns

Uczelnia Państwowa
im. Jana Grodka w Sanoku

ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok

tel.: +48 13 46 55 950 
rektorat@up-sanok.edu.pl 
NIP  687-17-40-766

bip.png