UWAGA STUDENCI PIERWSZEGO ROKU! Szkolenie BHP i szkolenie biblioteczne.

27.09.2018 Kategoria: Studenci

Informujemy, że studenci przyjęci na pierwszy rok studiów mają obowiązek odbyć szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenia odbędą się według poniższego harmonogramu. Obecność na szkoleniach jest obowiązkowa (zarówno dla studentów studiów stacjonarnych). Udział w szkoleniu potwierdzany będzie zaliczeniem i zaświadczeniem.

 

1.10.2018 r. (poniedziałek), Aula w budynku E (Centrum Sportowo-dydaktyczne)

Kierunki:

Pielęgniarstwo  (studia I stopnia) Pielęgniarstwo (studia II stopnia) Ratownictwo medyczne (studia I stopnia) Mechanika i budowa maszyn (studia I stopnia)

 

Plan szkolenia:

- 15.00-15.40 – Podstawy prawne dotyczące studentów zawarte w rozporządzeniach, regulaminach i innych przepisach;

Prawa i obowiązki studenta;

Wybrane zagadnienia z zakresu działalności organizacji studenckich;

- 15.40-16.00-  Wstępne szkolenie biblioteczne;

- 16.00-16.30 – Zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej;

- 16.30-19.00 – Przepisy BHP i ochrony p-poż obowiązujące w PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku.

 

Ze względu na obowiązkowe szkolenie BHP zajęcia dla pierwszego roku studiów są w tym dniu odwołane.

Wszyscy studenci I roku studiów zobligowani są zgłosić się w tym czasie na szkolenie.

 

 

3.10.2018 r. (środa), Aula w budynku E (Centrum Sportowo-dydaktyczne)

Kierunki:

Ekonomia (studia I stopnia) Gospodarka w ekosystemach rolnych i leśnych (studia I stopnia) Gospodarka w ekosystemach rolnych i leśnych (studia II stopnia) Pedagogika (studia I stopnia) Praca socjalna (studia I stopnia) Praca socjalna z elementami organizacji i zarządzania (studia II stopnia)

 

Plan szkolenia:

- 15.00-15.40 – Podstawy prawne dotyczące studentów zawarte w rozporządzeniach, regulaminach i innych przepisach;

Prawa i obowiązki studenta;

Wybrane zagadnienia z zakresu działalności organizacji studenckich;

- 15.40-16.00-  Wstępne szkolenie biblioteczne;

- 16.00-16.30 – Zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej;

- 16.30-19.00 – Przepisy BHP i ochrony p-poż obowiązujące w PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku.

 

Ze względu na obowiązkowe szkolenie BHP zajęcia dla pierwszego roku studiów wskazanych kierunków są w tym dniu odwołane.

Wszyscy studenci I roku studiów zobligowani są zgłosić się w tym czasie na szkolenie.

 

 

UWAGA

Osoby, które odbywały już szkolenie wstępne BHP w PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku (np. osoby podejmujące studia II stopnia, wznawiające studia) mogą zostać zwolnione ze szkolenia. W tym celu muszą się zgłosić do osoby prowadzącej część szkolenia z zakresu BHP (od. godz. 16.30) i okazać zaświadczenie potwierdzające odbycie szkolenia.

Uczelnia Państwowa
im. Jana Grodka w Sanoku

ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok

tel.: +48 13 46 55 950 
rektorat@pwsz-sanok.edu.pl 
NIP  687-17-40-766

bip.png