Uroczyste posiedzenie Senatu

17.02.2023 Kategoria: Uczelnia

W miniony czwartek w zabytkowym dworku w Jurowcach odbyło się uroczyste posiedzenie Senatu Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku zorganizowane z okazji Święta Patrona Uczelni – Jana Grodka.

Posiedzenie Senatu rozpoczęło się od przedstawienia przez JM rektora Uczelni dr. inż. Mateusza Kaczmarskiego postaci Jana Grodka, znamienitego Sanoczanina, mistrza sztuk wyzwolonych, wykładowcę na wydziale filozofii, następnie profesora na wydziale prawa i doktora dekretów, trzykrotnego rektora Uniwersytetu Krakowskiego.  Jak pisał o nim jego panegirysta pośmiertny: „Był to mąż wielkiego serca i śmiały w stawianiu czoła bezprawiom rzeczypospolitej literackiej”, „wymowny i uczony, magnatom i dostojnikom miły, wielokroć dzierżył chwalebnie urząd rektorski”. Jan Grodek został Patronem Uczelni w 2005 roku. 

Jednym z najważniejszych punktów posiedzenia, było pozytywne zaopiniowanie przez Senat utworzenia w roku akademickim 2023/2024 dwóch nowych kierunków studiów: jednolitych studiów magisterskich na kierunku psychologia oraz studiów pierwszego stopnia na kierunku informatyka. Zgodnie z procedurą wniosek będzie teraz procedowany przez Polska Komisję Akredytacyjną oraz Ministerstwo Edukacji i Nauki.  Miejmy nadzieje, że już od października pierwsi studenci na tych kierunkach rozpoczną edukację w sanockiej Alma Mater.

Posiedzenie Senatu zakończyło się wystąpieniem dr. hab. Roberta Lipelta, prof. ucz. pt: „Kompozycje zespołów dworsko-folwarcznych na podstawie wybranych przykładów z Podkarpacia”.    

Galeria zdjęć

Uczelnia Państwowa
im. Jana Grodka w Sanoku

ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok

tel.: +48 13 46 55 950 
rektorat@up-sanok.edu.pl 
NIP  687-17-40-766

bip.png