UCZEŃ Z AUTYZMEM I ZESPOŁEM ASPERGERA W SZKOLE - podsumowanie

21.06.2018 Kategoria: Konferencje

15 czerwca 2018 roku w Centrum Dydaktyczno-Sportowym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku odbyła się III konferencja szkoleniowa "UCZEŃ Z AUTYZMEM I ZESPOŁEM ASPERGERA W SZKOLE"

Gościem specjalnym była Ewa Łukowska, psycholog, terapeuta indywidualny i grupowy dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju.

Konferencja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem, wzięło w niej udział około 180 uczestników (nauczyciele, dyrektorzy placówek oświatowych, pedagodzy, psycholodzy, rodzice, studenci).

Konferencja miała charakter szkoleniowy. Prelegenci dostarczyli potężnej dawki wiedzy merytorycznej dotyczącej problemów emocjonalnych, poznawczych, społecznych i komunikacyjnych występujących dzieci ze spektrum autyzmu oraz tego jak pracować terapeutycznie i dostosowywać wymagania edukacyjne w szkole.


Konferencję otworzyła Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku dr Elżbieta Cipora docent PWSZ. Rozpoczęła się ona emocjonalnym wystąpieniem rodzica dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Intencją organizatorów było przedstawienie perspektywy rodzica, wagi problemów z jakimi muszą się mierzyć rodzice dzieci niepełnoprawnych.


Katarzyna Langenfeld - organizator konferencji  przedstawiła wykład dotyczący trudności w przetwarzaniu poznawczym i problemów w samoregulacji u dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz ich wpłynie na ryzyko pojawienia się wtórnych problemów ze zdrowiem psychicznym.

Wiele dzieci i dorosłych z zaburzeniami ze spektrum z racji swoich trudnych doświadczeń społecznych i doświadczania chronicznego stresu boryka się z dodatkowymi problemami takimi jak depresja czy lęk.

Ewa Łukowska przeprowadziła dwa wykłady szkoleniowe. W pierwszym przedstawiła rolę osoby wspomagającej dziecko w szkole. Wyjaśniała jak efektywnie wspomagać dziecko, pokazała funkcję „nauczyciela wspomagającego” jako sojusznika dziecka, osoby mającej dbać o dostosowanie wymagań edukacyjnych i spójność oddziaływań ze strony szkoły. Podkreślała wagę posiadania wiedzy merytorycznej dotyczącej zaburzenia u wszystkich uczestników procesu edukacyjnego oraz konieczność współpracy szkoły z rodzicem.

Rozwinęła również temat pracy terapeutycznej z dzieckiem na zajęciach z rewalidacji. Pokazała cenne strategie pracy z problemami poznawczymi, społecznymi, komunikacyjnymi i emocjonalnymi z dzieckiem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Pani Katarzyna Kondrat-Kielar - kolejna z prelegentów zapoznała uczestników z przepisami oświatowymi regulującymi funkcjonowanie ucznia ze spektrum autyzmu w szkole, wyjaśniała kwestie niejasne i sporne.

Następna konferencja za rok. Do zobaczenia!

Galeria zdjęć

Uczelnia Państwowa
im. Jana Grodka w Sanoku

ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok

tel.: +48 13 46 55 950 
rektorat@pwsz-sanok.edu.pl 
NIP  687-17-40-766

bip.png