Trwa nabór na studia podyplomowe

25.08.2017 Kategoria: Uczelnia

Do końca września PWSZ w Sanoku przyjmuje jeszcze chętnych na studia podyplomowe. Jeśli zamierzają Państwo podnieść swoje kwalifikacje, studiując w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Sanoku, to w ofercie uczelni znajdują się takie kierunki, jak:
 
Bezpieczeństwo żywności
Edukacja dla bezpieczeństwa
Edukacja i rehabilitacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
Edukacja medialna i kulturalna (film, teatr, nowe media, sztuki plastyczne)
Edukacja przedszkolna z diagnozą i terapią psychopedagogiczną
Komputerowe sterowanie obrabiarkami numerycznymi CNC
Komputerowe wspomaganie projektowania inżynierskiego
Oligofrenopedagogika
Przygotowanie pedagogiczne
Resocjalizacja z profilaktyką społeczną (z przygotowaniem pedagogicznym)
Rolnictwo dla absolwentów studiów nierolniczych
Socjoterapia i profilaktyka społeczna
Spółdzielczość w nowych warunkach ekonomicznych
Stosowana psychologia sportu
Zarządzanie i rozwój zasobów wiejskich w PROW 2014-2020
Zarządzanie jakością TQM
Zarządzanie placówką oświatową
Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji
 
Wszystkie informacje na temat oferty studiów podyplomowych dostępne są w Dziale Toku Studiów, budynek A, p. 106, tel. (13) 46 55 956, e-mail: kierownik.dts@pwsz-sanok.edu.pl, e-mail: tdemkow@pwsz-sanok.edu.pl.

Uczelnia Państwowa
im. Jana Grodka w Sanoku

ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok

tel.: +48 13 46 55 950 
rektorat@up-sanok.edu.pl 
NIP  687-17-40-766

bip.png