Stypendia od Marszałka Województwa Podkarpackiego

11.10.2017 Kategoria: Uczelnia

 Na podstawie Uchwały Nr 347/7423/17 podjętej w dniu 3 października 2017 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie ogłosił nabór wniosków o przyznanie stypendium Marszałka Województwa Podkarpackiego na rok akademicki 2017/2018, w ramach programu stypendialnego pn. Stypendia Marszałka Województwa Podkarpackiego dla studentów pierwszego roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych podejmujących studia po raz pierwszy na studiach pierwszego stopnia lub jednolitych studiach magisterskich.

Nabór wniosków trwał będzie od 16 do 27 października 2017 r. Szczegółowe informacje na temat stypendium znajdują się w załączniku do niniejszego pisma.

Wszelkie niezbędne informacje na temat w/w programu znajdują się na stronie internetowej www.edukacja.wrotapodkarpackie.pl w zakładce Stypendia dla studentów.

Dodatkowe informacje, zainteresowani wsparciem stypendialnym, mogą również uzyskać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, w Departamencie Edukacji, Nauki i Sportu, ul. Lisa-Kuli, pokój 27, telefon: (17) 747 59 43, adres e-mail: dek@podkarpackie.pl.

Uczelnia Państwowa
im. Jana Grodka w Sanoku

ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok

tel.: +48 13 46 55 950 
rektorat@up-sanok.edu.pl 
NIP  687-17-40-766

bip.png