Studenci Koła Naukowego ,,FOTOsynteza’’ nie próżnują

23.08.2021 Kategoria: Studenci

Studenci Koła Naukowego ,,FOTOsynteza’’ nie próżnują i w czasie przerwy wakacyjnej fotografują bioróżnorodność łąk i pastwisk.


Studenci Uczelni Państwowej w Sanoku należący do Koła Naukowego ,,FOTOsynteza’’ dokumentowali różnorodność biologiczną użytków zielonych, wypasanych w programie Podkarpacki Naturalny Wypas III. Obserwacji podlegała fauna i flora powierzchni monitorowanych. Praca naszych studentów odbywała się w bardzo ciekawych miejscach, które często zapierały dech w piersiach, a każdy wyjazd okazywał się niezapomnianą przygodą. Nasze wojaże rozpoczęliśmy od miejscowości Płonna. Następnego dnia udaliśmy się do malowniczej wsi Kalnica pod Chryszczatą. W kolejnym tygodniu odwiedziliśmy dolinę Wisłoka, a dokładniej miejscowości Zawoje. Aby dostać się do powierzchni badawczych musieliśmy się przeprawić przez rzekę. Następnie udaliśmy się do Magurskiego Parku Narodowego do wiosek Polany i Olchowiec. Podczas tego wyjazdu spotkaliśmy bardzo ciekawe gatunki roślin - bodziszka łąkowego w odmianie białej (Geranium pratense for. alba), dziewięćsiła bezłodygowego (Carlina acaulis), owadów – klecankę rdzaworożną (Polistes dominula), modliszka zwyczajną (Mantis religiosa) oraz gadów - padalca zwyczajnego (Anguis fragilis) i gniewosza plamistego (Coronella austriaca). Wiele gatunków a w szczególności owadów i pająków pokazywał nam i objaśniał ich biologię dr Robert Rozwałka. Do szczególnie okazałych i pięknie ubarwionych pająków należy tygrzyk paskowany (Argiope bruennichi) oraz wiele gatunków krzyżaków (Araneus sp.). Na następny dzień udaliśmy się w okolice Dynowa, a dokładnie do stadniny koni ,,Boska Dolina’’. Na powierzchniach wypasanych przez konie dr Robert Rozwałka odnalazł nowy dla Polski gatunek pająka o nazwie Runcinia grammica. Najbliższe stanowiska tego pająka położone są w Niemczech i na Słowacji. Pająk ten na ogół żyje na torfowiskach, podmokłych terenach i łąkach. Ma krótkie, szerokie ciało, pokryte włosami i kolcami. Samce mają zwykle długość 2,5–3,5 mm, a samice 4–6 mm. Są drapieżnikami i jedzą różne gatunki owadów. W przeciwieństwie do wielu pająków, nie przędą one żadnej sieci. Zamiast tego polują po ziemi na swoją zdobycz. Podczas obserwacji opanowanych przez inwazyjny gatunek barszcz Sosnowskiego (Heracleum sosnowskyi) w Trzciańcu, dr Rozwałka pokazał nam chronionego mięczaka o nazwie ślimak żółtawy (Helix lutescens) oraz chrząszcza z rodziny ryjkowców kulczankę kosaćcówkę (Lixus iridis), której larwy żyją wewnątrz łodyg barszczu. Barszcz Sosnowskiego sprowadzony został do Polski w 1958 roku, jako dar radzieckiego Wszechzwiązkowego Instytutu Uprawy Roślin w Leningradzie. Wiązano z nim nadzieję, jako szybko rosnącą roślinę pastewną i miododajną. Po zaniechaniu upraw z powodu jego parzących właściwości, często porzucano je, nie dbając o skuteczne usunięcie pozostałych roślin. Dziś jest groźną dla zdrowia ludzi rośliną inwazyjną, bardzo trudną do zwalczenia.


Zachęceni bogactwem i pięknem otaczającej nas przyrody znów planujemy kolejne wyjazdy fotograficzno-badawcze. A niektórzy z nas planują już tematy swoich prac inżynierskich.


Diana Teleżyńska i Jacek Oleniacz

Galeria zdjęć

Uczelnia Państwowa
im. Jana Grodka w Sanoku

ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok

tel.: +48 13 46 55 950 
rektorat@up-sanok.edu.pl 
NIP  687-17-40-766

bip.png