Ruszają zgłoszenia na Międzynarodową Konferencję Naukową "Na pograniczach kultur i narodów :

06.03.2018 Kategoria: Konferencje

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku zaprasza na Międzynarodową Konferencję Naukową Na pograniczach kultur i narodów. My – Wy – Oni Sanok, 13–15 września 2018 roku

Konferencja ma na celu spotkanie i dialog pomiędzy badaczami zagadnień historycznych, społecznych, kulturowych i artystycznych, zwłaszcza w kontekście szeroko rozumianych zjawisk pogranicznych. Zapraszamy do udziału w niej badaczy i praktyków z Polski i z zagranicy, zainteresowanych problemami mieszczącymi się w nakreślonym poniżej zakresie tematycznym konferencji. Jesteśmy otwarci także na propozycje wykraczające poza podane ramy, a wiążące się z zagadnieniami pograniczy, historii, socjologii, kultury i sztuki.

Zakres tematyczny konferencji:

 • relacje społeczne i kulturowe na pograniczach i na styku etnosów, wyznań, kultur, narodów; dyfuzja kultur na pograniczach;
 • współczesna definicja kategorii „swój” i „obcy” w naukach społecznych i humanistycznych; - sposoby określania tożsamości grupy, wspólnoty, jednostki w relacji do „innego” i do „swojego” – konflikty czy tolerancja;
 • poczucie tożsamości narodowej i mniejszości narodowych na pograniczach;
 • losy mieszkańców i pamięć historyczna na pograniczach;
 • system wartości (i antywartości) mieszkańców pogranicza;
 • przemiany kultury ludowej na pograniczach;
 • przemiany obyczajowości świeckiej i religijnej, dorocznej i rodzinnej;
 • artysta ludowy w lokalnej społeczności;
 • współczesne funkcje kultury ludowej na pograniczach;
 • formy religijności: między ciągłością tradycji a laicyzacją;
 • wyznania, kościoły, religie i ich relacje na pograniczach;
 • struktury kościelne na pograniczach;
 • dawne i nowe formy pobożności oraz kult świętych, kult maryjny, kult chrystologiczny itd. na pograniczach;
 • językowe wyznaczniki relacji między społecznościami, narodami, kulturami, jednostkami;
 • interferencje i zmiany językowe typowe dla pograniczach dawnych i współczesnych;
 • antroponimia (mikrotoponimia) na pograniczach językowo-kulturowych;
 • działania artystyczne: wzmacnianie granic czy ich znoszenie;
 • sztuka sakralna na pograniczach: rewaloryzacja – działania konserwatorskie i muzealne;
 • artysta (z) pogranicza i współczesne formy upowszechniania sztuki pogranicza;
 • przemiany ekonomiczne;
 • stan zagospodarowania przestrzennego;
 • procesy demograficzne;
 • zdrowie na pograniczach;
 • pogranicze w polityce kulturalnej i strategiach rozwoju regionów i subregionów;
 • przemysły kreatywne na pograniczach.

  Koszt udziału w konferencji:
 • 550 zł – noclegi, materiały konferencyjne, catering, udział w bankiecie, zwiedzanie muzeów, recenzowana publikacja
 • 350 zł – jak wyżej, bez noclegów
 • 200 zł – dla osób z Ukrainy, Białorusi i Mołdawii
 • bez opłat – dla osób reprezentujących organizatora, Komitet Naukowy oraz partnerów konferencji. Do druku zostaną przyjęte wyłącznie artykuły, które uzyskają pozytywne recenzje wydawnicze.

  Terminy:
 • zgłoszenie chęci udziału prosimy przysyłać na załączonym formularzu na adres: pogranicza@pwszsanok.edu.pl do dnia 30 czerwca 2018 roku lub pocztą tradycyjną na adres: PWSZ Sanok, ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok, z dopiskiem: „Pogranicza”.
 • Komitet Naukowy poinformuje o przyjęciu referatu do dnia 10 lipca 2018 roku - opłatę konferencyjną należy przelać do dnia 6 września 2018 roku. Nr konta: PBS 97 8642 1184 2018 0050 8506 0001 z dopiskiem: „Pogranicza”.

  Formularz zgłoszenia oraz najświeższe informacje o konferencji dostępne są na stronie: www.pwsz-sanok.edu.pl/pogranicza
  Na pytania odpowiadamy pod adresem: pogranicza@pwsz-sanok.edu.pl  

Przewodniczący Komitetu Naukowego
dr hab. Robert Lipelt

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
dr Jolanta Karolczuk

Sekretarz Komitetu Organizacyjnego
mgr Sabina Florczak

Pliki do pobrania

Uczelnia Państwowa
im. Jana Grodka w Sanoku

ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok

tel.: +48 13 46 55 950 
rektorat@up-sanok.edu.pl 
NIP  687-17-40-766

bip.png