Rekrutacja dodatkowa - do 25 września

25.08.2017 Kategoria: Uczelnia

Trwa rekrutacja dodatkowa na studia w roku akademickim 2017/18. Nabór uzupełniający zakończy się 25 września br. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sanoku proponuje zainteresowanym jedenaście kierunków licencjackich i inżynierskich oraz dwa magisterskie.
 
Studia licencjackie:
 
EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ
- rytmika w edukacji i wychowaniu
- zespoły instrumentalno-wokalne w muzyce estradowej
 
EKONOMIA
- bez specjalności
- ekonomika handlu i sprzedaży
- rachunkowość i podatki - NOWOŚĆ!
 
NOWE MEDIA, REKLAMA, KULTURA WSPÓŁCZESNA
- bez specjalności
- grafika komputerowa
- fotografia i film
 
PEDAGOGIKA
- edukacja wczesnoszkolna i edukacja przedszkolna
- logopedia i terapia pedagogiczna 
- pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną
 
PIELĘGNIARSTWO  (od roku akademickiego 2016/2017 uczelnia proponuje na tym kierunku płatne praktyki)
 
PRACA SOCJALNA
- praca socjalna z opieką instytucjonalną i środowiskową
- praca socjalna z opieką nad osobą starszą i niepełnosprawną
- praca socjalna z resocjalizacją
 
RATOWNICTWO MEDYCZNE
 
Studia inżynierskie:
 
GOSPODARKA W EKOSYSTEMACH ROLNYCH I LEŚNYCH 
 
MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
- zarządzanie jakością produkcji
- logistyka w przedsiębiorstwie
- informatyka stosowana w budowie maszyn
- mechatronika z informatyką
- programowanie i obsługa obrabiarek CNC 
 
ROLNICTWO
- doradztwo rolniczo-ekonomiczne
- monitoring i kształtowanie środowiska rolniczego
 
GOSPODARKA ZASOBAMI NA OBSZARACH WIEJSKICH
- menadżer spółdzielczości
- lider samorządu
 
Od zeszłego roku PWSZ kształci także magistrów na kierunkach pielęgniarstwo i praca socjalna. 
 
Szczegółowe informacje: Dział Toku Studiów, budynek A, p. 106 tel. (13) 46 55 956, e-mail: kierownik.dts@pwsz-sanok.edu.pl, e-mail: tdemkow@pwsz-sanok.edu.pl. Zapraszamy!

Uczelnia Państwowa
im. Jana Grodka w Sanoku

ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok

tel.: +48 13 46 55 950 
rektorat@up-sanok.edu.pl 
NIP  687-17-40-766

bip.png