Rekrutacja 2017/2018 - jesteśmy tu dla Ciebie!

11.07.2017 Kategoria: Uczelnia

Trwa rekrutacja w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku

 

Studia w Sanoku? Zobacz, czym możemy Cię zaskoczyć!

 

Jeśli zastanawiasz się, jakie studia wybrać, a niekoniecznie – z różnych względów – chcesz wyjeżdżać daleko od domu, sanocka PWSZ ma dla Ciebie atrakcyjną, wciąż poszerzaną, ofertę edukacyjną. W tym roku jest to jedenaście kierunków licencjackich i inżynierskich, dwa magisterskie, studia podyplomowe, do tego rozbudowany system stypendiów naukowych, socjalnych i innych, e-learning, indywidualna organizacja i tok studiów, brak ograniczeń wiekowych dla kandydatów i – żeby było już naprawdę łatwo – rekrutacja elektroniczna.

 

Na studiach licencjackich uczelnia oferuje praktyczną naukę zawodu z dużymi możliwościami znalezienia pracy po ich zakończeniu, gdyż jako Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa szczególny nacisk kładzie na praktyczną stronę edukacji. Czuwają nad tym nie tylko władze uczelni i dyrektorzy poszczególnych instytutów, ale i uczelniane Biuro Karier, Promocji i Współpracy, organizując targi pracy, wyjazdy na stypendia, spotkania z pracodawcami, a także monitorując losy absolwentów i oferując im szeroko zakrojoną pomoc w poszukiwaniu zatrudnienia.

 

Studia licencjackie:

EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ

- rytmika w edukacji i wychowaniu

- zespoły instrumentalno-wokalne w muzyce estradowej

EKONOMIA

- bez specjalności

- ekonomika handlu i sprzedaży

- rachunkowość i podatki - NOWOŚĆ!

NOWE MEDIA, REKLAMA, KULTURA WSPÓŁCZESNA

- bez specjalności

- grafika komputerowa

- fotografia i film

PEDAGOGIKA

- edukacja wczesnoszkolna i edukacja przedszkolna

- logopedia i terapia pedagogiczna 

- pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną

PIELĘGNIARSTWO  (od roku akademickiego 2016/2017 uczelnia proponuje na tym kierunku płatne praktyki)

PRACA SOCJALNA

- praca socjalna z opieką instytucjonalną i środowiskową

- praca socjalna z opieką nad osobą starszą i niepełnosprawną

- praca socjalna z resocjalizacją

RATOWNICTWO MEDYCZNE

 

Na czterech kierunkach studiów inżynierskich do wyboru są przyszłościowe specjalizacje - za programami nauczania i ich tworzeniem stoją tu solidne badania rynku pracy i ścisła współpraca z lokalnymi pracodawcami. Absolwenci kierunków inżynierskich to poszukiwani i cenieni na rynku specjaliści, zawierający kontrakty o pracę często jeszcze przed ukończeniem studiów.

 

Studia inżynierskie:

GOSPODARKA W EKOSYSTEMACH ROLNYCH I LEŚNYCH 

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

- zarządzanie jakością produkcji

- logistyka w przedsiębiorstwie

- informatyka stosowana w budowie maszyn

- mechatronika z informatyką

- programowanie i obsługa obrabiarek CNC 

ROLNICTWO

- doradztwo rolniczo-ekonomiczne

- monitoring i kształtowanie środowiska rolniczego

GOSPODARKA ZASOBAMI NA OBSZARACH WIEJSKICH

- menadżer spółdzielczości

- lider samorządu

 

Od zeszłego roku PWSZ kształci także magistrów – w tej chwili studia magisterskie podjąć mogą licencjaci pielęgniarstwa i pracy socjalnej.

 

Studia magisterskie:

Pielęgniarstwo

Praca socjalna z elementami organizacji i zarządzania

 

Sanocka uczelnia oferuje także studia podyplomowe. Jest w czym wybierać – sprawdź, czy znajdziesz coś, co umożliwi Ci podniesienie bądź zmianę kwalifikacji  zawodowych.

 

Studia podyplomowe:

Bezpieczeństwo żywności

Edukacja dla bezpieczeństwa

Edukacja i rehabilitacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Edukacja medialna i kulturalna (film, teatr, nowe media, sztuki plastyczne)

Edukacja przedszkolna z diagnozą i terapią psychopedagogiczną

Komputerowe sterowanie obrabiarkami numerycznymi CNC

Komputerowe wspomaganie projektowania inżynierskiego

Oligofrenopedagogika

Przygotowanie pedagogiczne

Resocjalizacja z profilaktyką społeczną (z przygotowaniem pedagogicznym)

Rolnictwo dla absolwentów studiów nierolniczych

Socjoterapia i profilaktyka społeczna

Spółdzielczość w nowych warunkach ekonomicznych

Stosowana psychologia sportu

Zarządzanie i rozwój zasobów wiejskich w PROW 2014-2020

Zarządzanie jakością TQM

Zarządzanie placówką oświatową

Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji

 

Oferta edukacyjna sanockiej PWSZ to także kursy i szkolenia, umożlwiające szybkie podniesienie kwalifikacji.

 

Kursy i szkolenia

Opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej

Szkolenie w zakresie specjalizacji I stopnia w zawodzie pracownik socjalny

Szkolenie w zakresie specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny

Szkolenie specjalizacyjne z zakresu organizacji pomocy społecznej

Szkolenie na asystenta rodziny

 

Ci, którzy mają porównanie, twierdzą, że PWSZ w Sanoku zaskakuje na plus – rzetelnością przekazywanej wiedzy, indywidualnym podejściem do studentów, no i – co nie jest bez znaczenia – tym, że pracownicy uczelni kojarzą większość studentów z imienia i nazwiska:) Jeśli jeszcze nie zdecydowałeś – daj szansę rodzimej uczelni. Jesteśmy tu dla Ciebie.

Galeria zdjęć

Uczelnia Państwowa
im. Jana Grodka w Sanoku

ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok

tel.: +48 13 46 55 950 
rektorat@up-sanok.edu.pl 
NIP  687-17-40-766

bip.png