Ratownik medyczny – zawód zaufania publicznego - obchody Dnia Ratownictwa Medycznego

10.10.2019 Kategoria: Wydarzenia

9 października br. odbył się Dzień Ratownictwa Medycznego, którego organizatorami byli: Bieszczadzkie Pogotowie Ratunkowe SP ZOZ w Sanoku, Uczelni Państwowa im. Jana Grodka w Sanoku oraz Starostwo Powiatowe w Sanoku.


DRM został powołany Ustawą z dnia 8 września 2006 o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Uroczystość, w której udział wzięli parlamentarzyści, przedstawiciele władz, samorządowych, służby mundurowe, reprezentanci środowisk lokalnych, biznesu, studenci, a przede wszystkim środowiska związane z ratownictwem medycznym rozpoczęła się uroczystą mszą świętą w Kościele Przemienienia Pańskiego.


Po zakończonej mszy w ks. proboszcz Roman Froń dokonał poświęcenia trzech nowych karetek, które wzbogaciły tabor Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego. Karetki służą pomocą mieszkańcom czterech powiatów: sanockiego, bieszczadzkiego, leskiego i brzozowskiego, bowiem na tym terenie od 1 kwietnia funkcjonuje Bieszczadzkie Pogotowie Ratunkowe w Sanoku jako samodzielny publiczny podmiot leczniczy.


Główna część uroczystości odbyła się w auli Centrum Sportowo-Dydaktycznego UP. im. Jana Grodka w Sanoku. Zebranych gości powitali organizatorzy obchodów: Beata Pieszczoch – dyrektor BPR w Sanoku, Rektor Uczelni prof. dr hab. Elżbieta Cipora oraz Starosta Sanocki Stanisław Chęć. Wszyscy w swoich wystąpieniach podkreślali znaczenie zawodu ratownika medycznego oraz poświęcenie i zaangażowanie tej grupy zawodowej w ratowaniu zdrowia i życia ludzkiego.

29.jpg

Także goście, którzy zabrali głos wyrażali swoje uznanie dla zawodu ratownika medycznego. Dzień Ratownictwa Medycznego był także doskonałą okazją do nagrodzenia długoletnich pracowników Pogotowia Ratunkowego oraz studentów Instytutu Medycznego, kierunku ratownictwo medyczne za wyróżniającą postawę w doskonaleniu wiedzy i umiejętności z zakresu ratownictwa medycznego, a także za szczególne zaangażowanie w działalność edukacyjną z zakresu udzielania pomocy przedmedycznej.

Na zakończenie obchodów wykład pt. „Ratownik medyczny – zawód zaufania publicznego” wygłosiła prorektor Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku ds. rozwoju i nauki, Naczelna Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych dr Grażyna Rogala – Pawelczyk.

Galeria zdjęć

Galeria zdjęć

Uczelnia Państwowa
im. Jana Grodka w Sanoku

ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok

tel.: +48 13 46 55 950 
rektorat@up-sanok.edu.pl 
NIP  687-17-40-766

bip.png