PWSZ im. Jan Grodka już po raz kolejny była miejscem konferencji dot. zagrożeń związanych z użytkowaniem nowych technologii

14.09.2017 Kategoria: Uczelnia

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im Jan Grodka już po raz kolejny była miejscem konferencji przybliżającej zagrożenia związane z użytkowaniem nowoczesnych technologii. Tym razem w dniach 07–08 września 2017 r. miała miejsce konferencji szkoleniowa, której organizatorem był, po raz kolejny, Instytut Społeczno-Artystyczny a jej tematem przewodnim było: Zwalczanie przestępczości związanej z dostępem do Internetu. Zasady procesowe związane z zabezpieczaniem i analizą materiału dowodowego w sprawach internetowych.

 

Konferencja przeznaczona była dla funkcjonariuszy służb mundurowych zajmujących się w ramach codziennych obowiązków zwalczaniem szeroko pojętej cyberprzestepczości. Tym samym w Sanoku słuchaczami było ponad 80 funkcjonariuszy Policji garnizonu podkarpackiego, placówek Straży Granicznej wchodzących w skład Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej, ale także Izby Administracji Skarbowej z Rzeszowa, Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego z Przemyśla Zachodniopomorskiego Urzędu Celno–Skarbowego ze Szczecina i Małopolskiego Urzędu Celno–Skarbowego z Krakowa.

 

Wśród prelegentów znaleźli się:

kom. Piotr Preisner – Naczelnik Wydziału dw z Przestępczością Gospodarczą KMP w Rzeszowie

Ireneusz Wasiewicz – Małopolski Urząd Celno–Skarbowy, Izba Administracji Skarbowej w Krakowie,

podkom. Arkadiusz Czak - Zachodniopomorski Urząd Celno–Skarbowy w Szczecinie,

Marcin Ochociński – Grupa Allegro

Tomasz Zaborowski – firma Procertiv,

Krzysztof Janiszewski – IPR Ekspert,

Paweł Baraniecki – Polkomtel Sp. z o. o.,

Maciej Kołodziej – specjalista informatyki śledczej firmy E-detektywi, Wiceprezes Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji (SABI),

Witold Jawor – Pekao S.A. w Sanoku

Mikołaj Wojtal – reprezentujący ZPAV w Warszawie

Marek Stawarczyk – biegły sądowy z zakresu informatyki i informatyki śledczej SO w Krośnie

Grzegorz Matyniak – PWSZ w Sanoku, były Komendant Powiatowy Policji w Sanoku, wieloletni animator konferencji związanych z cyberzagrożeniami, jakie organizowane były wcześniej zarówno w sanockiej Komedzie Policji, ale i na sanockiej uczelni.

 

Celem konferencji było praktyczne poszerzenie wiadomości z zakresu szeroko pojętej cyberprzestępczości przez funkcjonariuszy na co dzień zajmujących się zmaganiami z tą formą aktywności przestępczej. Wśród wystąpień nie zabrakło tematów związanych z portalami społecznościowymi, korzystaniem z nich ale i zagrożeniami, jakie niosą ze sobą dla użytkowników. Poruszono tematy dotyczące naruszania prawa autorskiego i praw pokrewnych w sieci w tym metod dystrybucji nielegalnego oprogramowania komputerowego.

Biorąc pod uwagę stale wzrastającą liczbę uczestników konferencji wydaje się, że PWSZ w Sanoku stanie się stałym miejscem spotkań i wymiany doświadczeń dla funkcjonariuszy służb mundurowych zajmujących się szeroko pojętym zwalczaniem cyberprzestępczości.

 

Galeria zdjęć

Uczelnia Państwowa
im. Jana Grodka w Sanoku

ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok

tel.: +48 13 46 55 950 
rektorat@up-sanok.edu.pl 
NIP  687-17-40-766

bip.png