Publikacje naszych studentów w czasopismach naukowych

19.11.2019 Kategoria: Studenci

Nasi studenci nie tylko pogłębiają swoją wiedzę na Uczelni, ale także rozwijają się publikując swoje artykuły w czasopismach naukowych. Wykładowca i studenci Instytutu Medycznego, kierunku ratownictwo medyczne i bezpieczeństwo wewnętrzne: mgr. Dominik Gałuszka, Karolina Penar, Joanna Penar, Krystian Wolanin opublikowali  w ostatnim czasie dwa artykuły w czasopiśmie "Na Ratunek". 

„Na Ratunek” to dwumiesięcznik, którego misją jest integrowanie instytucji, organizacji i środowisk uczestniczących w procesie ratowania zdrowia i życia ludzkiego. Magazyn stanowi forum wymiany poglądów i doświadczeń między przedstawicielami jednostek ratownictwa medycznego, GOPR, TOPR, WOPR.

Pierwszy z artykułów, który ukazał się w Nr 4/2019 czasopisma pt.: „Pacjent w stanie nagłego zatrzymania krążenia” zawiera informacje na temat postępowania oraz przygotowania Izby Przyjęć lub SOR na przyjęcie pacjenta w nagłym zatrzymaniu krążenia jednocześnie ukazując rolę zespołu pielęgniarsko-ratowniczego.

Drugi z artykułów opublikowany w Nr 5/2019 pt.: „Kiedy nie ma już wyboru- czyli o dostępie doszpikowym” zawiera informacje dotyczące nie tylko samego dostępu doszpikowego, ale również niezbędnego sprzętu, który umożliwia skuteczne przeprowadzenie czynności.

Gratulujemy serdecznie! 

Galeria zdjęć

Uczelnia Państwowa
im. Jana Grodka w Sanoku

ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok

tel.: +48 13 46 55 950 
rektorat@up-sanok.edu.pl 
NIP  687-17-40-766

bip.png