PROJEKT Akademia_CYBER.MIL w Uczelni

15.01.2024 Kategoria: Uczelnia

Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka w Sanoku realizuje Projekt Akademia_CYBER. MIL , którego celem jest:

  • popularyzowanie wizerunku Sił Zbrojnych RP,
  • popularyzowanie wiedzy, budowanie świadomości o zagrożeniach oraz zainteresowanie studentów szeroko rozumianym obszarem IT i cyberbezpieczeństwem
  • przedstawienie środowisku akademickiemu zasad funkcjonowania i procesów zachodzących w krajowym i resortowym systemie cyberbezpieceństwa,
  • inspirowanie i zachęcanie środowiska akademickiego do podejmowania służby  i pracy w jednostkach organizacyjnych resortu obrony narodowej .

W ramach projektu przeprowadzone zostaną 4 wykłady prowadzone przez wysokiej klasy specjalistów w obszarze szeroko rozumianego cyberbezpieczeństwa  i IT, wykładowców z uczelni wojskowych .

W Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku  w Centrum Sportowo-Dydaktycznym odbyły się dwa wykłady tj. w dniu 14.12.2023r.  temat: „Wprowadzenie do Cyberbezpieczeństwa”, prowadzący Pan mgr inż. Łukasz Skibniewski, reprezentujący Wojskową Akademię Techniczną z Warszawy, oraz wykład w dniu 11.01.2024r. temat  „Cyberbezpieczeństwo-Cyberhigiena”, poczta elektroniczna, komunikatory, urządzenia mobilne i stacjonarne. Prowadzący kpt. Przemysław Banach, por. Joanna Godlewska z Dowództwa Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni.

Kolejne dwa wykłady planowane są w  marcu i kwietniu br.  

Studenci , którzy wykażą się  75% frekwencją podczas wykładów, otrzymają na zakończenie Projektu certyfikat potwierdzający udział w Projekcie, podpisany przez Ministra Obrony Narodowej oraz Ministra Edukacji i Nauki.

Koordynatorem projektu  z ramienia Uczelni jest mgr inż. Marek Borkowski.

Galeria zdjęć

Uczelnia Państwowa
im. Jana Grodka w Sanoku

ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok

tel.: +48 13 46 55 950 
rektorat@up-sanok.edu.pl 
NIP  687-17-40-766

bip.png