Porozumienie o współpracy z sanockim Skansenem

21.03.2023 Kategoria: Uczelnia

Dwudziestego pierwszego marca br. Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka w Sanoku i Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku zawarły porozumie, którego przedmiotem jest podjęcie współpracy pomiędzy jednostkami w kontekście działań kulturotwórczych, społecznych, naukowych, promocji kultury, nauki i dziedzictwa kulturowego Sanoka oraz regionu.

Porozumienie podpisali rektor Uczelni dr inż. Mateusz Kaczmarski oraz dyrektor Muzeum Marcin Krowiak.

Uczelnia Państwowa w Sanoku jest publiczną uczelnia zawodową , kształcącą od ponad dwudziestu lat na studiach pierwszego i drugiego stopnia (licencjackich, inżynierskich, magisterskich)  oraz jednolitych studiach magisterskich wyłącznie o profilu praktycznym, zgodnie z potrzebami otoczenia społeczno-gospodarczego.

pormbl1.png

Ważnym elementem naszej tożsamości jest miastotwórczy sens istnienia Uczelni, która  na stałe wpisała się w jego krajobraz, będąc otwarta na współpracę z wieloma podmiotami, kształtując tym samym kontekst społeczny miasta i regionu. Podobnie jak miało to miejsce przy okazji porozumienia podpisanego z Muzeum Historycznym, jedną z naszych intencji jest zwiększenie zainteresowania ofertą Muzeum studentów naszej Uczelni. Nie bez znaczenia są także działania promujące naukę, kulturę i sztukę. Muzeum Budownictwa Ludowego jest doskonałym miejscem promocji Uczelni przy okazji organizacji imprez plenerowych, z których chętnie korzystają mieszkańcy miasta i regionuargumentuje rektor Uczelni.

Muzeum Budownictwa Ludowego prezentujące architekturę i sztukę ludową Bojków, Łemków, Pogórzan oraz Dolinian z rynkiem galicyjskiego miasteczka z przełomu XIX i XX w., sektorem poświęconym wydobyciu ropy naftowej w Galicji to największa tego typu placówka w Polsce i jedna z największych w Europie. Corocznie odwiedza je blisko 160 tysięcy turystów. Od stycznia bieżącego roku funkcję dyrektora pełni w nim Marcin Krowiak.

Zależy nam, aby Muzeum było instytucją kultury rozpoznawalną nie tylko wśród turystów, ale także mieszkańców miasta i regionu, w tym młodego pokolenia. Właśnie współpraca z uczelnią daje nam możliwość szerszego odziaływania na nich, między innymi w kontekście wspólnego organizowania konferencji naukowych, wzajemną wymianę wydawniczą oraz działania i wydarzenia promocyjne, które w ciągu roku organizujmy w Skansenie – wyjaśnia dyrektor Muzeum

pormbl2.png

Uczelnia Państwowa
im. Jana Grodka w Sanoku

ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok

tel.: +48 13 46 55 950 
rektorat@up-sanok.edu.pl 
NIP  687-17-40-766

bip.png