Podsumowanie konkursu „Pamiętnik nauczyciela”

16.10.2017 Kategoria: Uczelnia

W przededniu  święta  Dnia Komisji Edukacji Narodowej, w dniu 13 października 2017 roku,  odbyła się uroczystość  podsumowania ogólnopolskiego konkursu „Pamiętnik nauczyciela”, którego organizatorami byli Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa  im. Jana Grodka w Sanoku oraz Zakład Dydaktyki Ogólnej i Systemów Edukacyjnych Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Uroczystość miała miejsce w Centrum Sportowo- Dydaktycznym PWSZ w Sanoku. Na galę przybyli zaproszeni goście, w tym wice kurator oświaty, pan Stanisław Fundakowski, rektor PWSZ w Sanoku, doc. dr Elżbieta Cipora, prorektor ds. Rozwoju i Nauki dr Grażyna Rogala- Pawelczyk, kierownicy zakładów a także autorzy pamiętników, uczestnicy konkursu, którzy przyjechali z odległych zakątków Polski, z Podlasia, z woj. lubuskiego,  Przemyśla, Strzyżowa, Krasnego, Lubaczowa, z miasteczek i małych miejscowości Podkarpacia.

Uroczystości przyświecała podniosła a zarazem ciepła atmosfera. Wiele życzliwych słów przekazała do uczestników pani rektor PWSZ, a także wice- kurator S. Fundakowski. Wspominali o etosie nauczyciela i jego powołaniowej roli w wychowywaniu i nauczaniu dzieci i młodzieży. Całość konkursu podsumował dr hab. prof. UR Wojciech Walat, który mówił o „Powinnościach nauczyciela jako ciągłym i aktualnym wymiarze zawodu nauczyciela”. To, co przed ponad 200 laty zawarł w swoim przewodniku metodycznym jeden z aktywnych uczestników prac Komisji Edukacji Narodowej, Grzegorz Piramowicz, jest stale aktualne. Wskazówki, jakie dali nam autorzy pamiętników, są tożsame z tymi, na które wskazywał Piramowicz- udowadniał w swoim wystąpieniu profesor Wojciech Walat.

Podsumowania dokonała mgr Maria Kuzin, współorganizatorka konkursu. Kulminacyjnym punktem programu było wręczenie nagród, dyplomów oraz drobnych upominków. Uczestnicy nie kryli wzruszenia, a na niejednej twarzy pojawiły się łzy szczęścia. Wszyscy uczestnicy zostali obdarowani piękną monografią składająca się z 21 pamiętników, ich prac konkursowych. Książka nosi tytuł „Piórem i sercem. Pamiętniki nauczycieli”. Została wydana przez Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego i jest  zwieńczeniem  konkursu „Pamiętnik nauczyciela”. Podczas wystąpień gości, padło nawet stwierdzenie, że jest biblią nauczycielską, która powinna znaleźć się na półkach nie tylko bibliotek szkolnych. Zawiera rady i wskazówki dla nauczycieli, pokazuje też  sposoby radzenia  sobie w nowym systemie edukacji, który poddawany jest ciągłym próbom i przemianom. Uroczystość zakończyła się refleksją uczestników na temat ich zawodowych doświadczeń i przeżyć, jakich dostarczył im udział w konkursie „Pamiętnik nauczyciela”. Zapowiedziano również  kolejną jego edycję.

Organizatorzy konkursu dziękują wszystkim, którzy wspierali nas w naszych działaniach konkursowych,  a także uczestnikom konkursu, którzy zechcieli podzielić się z nami  swoimi wspomnieniami.

 

mgr Maria Kuzin,   

doc.dr hab. prof. UR Wojciech Walat

 

Zapraszamy do galerii zdjęć z uroczystości: http://www.pwsz-sanok.edu.pl/galeria/art84.html

 

Galeria zdjęć

Uczelnia Państwowa
im. Jana Grodka w Sanoku

ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok

tel.: +48 13 46 55 950 
rektorat@up-sanok.edu.pl 
NIP  687-17-40-766

bip.png