Ogólnopolski Konkurs pn. Pamiętnik nauczyciela. Blaski i cienie autoryte-tu pedagoga rozstrzygnięty!

18.12.2019 Kategoria: Wydarzenia

Gala rozdania nagród miała miejsce 14 grudnia 2019 roku w Centrum Sportowo-Dydaktycznym Uczelni Państwowej im. J. Grodka w Sanoku.

 Przyjaciele są jak ciche anioły, które podnoszą nas, kiedy nasze skrzydła zapominają, jak latać – ten cytat z „Małego Księcia” A. de Saint-Exupery przyświecał zmaganiom pisarskim nauczycieli podczas trwania konkursu.

Cichy anioł, synonim współczesnego nauczyciela dla którego dobro dziecka jest najwyższą wartością – podaje rękę, prowadzi, wspiera, doradza, troszczy się o każdego wychowanka. Angażuje się bez reszty w swoją pracę. Mimo różnych zawirowań, „trwa na posterunku”. Są tacy nauczyciele. Zdarza się, że młodzież idzie po ich śladach, wspomina ich dobroć, pamięta słowa, które zapisały się w ich pamięci i czyny, które ich uskrzydliły. Nauczyciele z autorytetem są wśród nas!

Temat ten był poruszany w biografiach nauczycielskich, pracach konkursowych, które na przestrzeni kilku miesięcy wpływały do naszej uczelni. Napisali do nas nauczyciele z całej Polski, najwięcej prac konkursowych wpłynęło z terenu Podkarpacia i Wielkopolski. Udział w konkursie wzięli nauczyciele zarówno starsi stażem, jak i młodsi z kilkuletnim doświadczeniem w zawodzie. W większości byli to poloniści, ale również nauczyciele nauczania wczesnoszkolnego, chemii, przyrody, rytmiki i muzyki. W przeważającej części wspomnienia pisały kobiety. Konkurs został rozstrzygnięty w dniu święta KEN – 14 października br. W drodze postępowania kwalifikacyjnego komisja wyłoniła następujących zwycięzców:

I miejsce – Bernardyna Banaś (nauczycielka języka polskiego w Zespole Szkół Usługowo-Hotelarskich i Gastronomicznych w Przemyślu)

II miejsce – Natalia Pawlak (nauczycielka muzyki i rytmiki w Szkole Muzycznej I stopnia w Tuchowie)

III miejsce – Ryszard Jasiński (nauczyciel języka polskiego w Gimnazjum Publicznym w Tuplicach – woj. lubuskie, obecnie emeryt)

Wyróżnienia otrzymali: Aleksandra Bal (SP w Kamionce, woj. podkarpackie, obecnie emerytka), Barbara Czaińska (SP Wijewo, woj. wielkopolskie), Monika Gancarczyk-Dul (SP nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi w Rzeszowie), Grażyna Kurpiel (SP w Zarszynie, woj. podkarpackie), Renata Małek (SP w Besku, woj. podkarpackie), Genowefa Myszka (SP w Cmolasie, woj. podkarpackie, obecnie emerytka), Katarzyna Owsiany (Żłobek-przedszkole niepubliczne: Ogród wiedzy i umiejętności w Rzeszowie).

Podsumowanie konkursu i gala rozdania nagród miała następujący przebieg:

Uroczyste otwarcie uroczystości – Rektor Uczelni Państwowej im J. Grodka w Sanoku –ucz. dr hab. n. med. in. o zdrElżbieta Cipora Przemówienie Burmistrza Miasta Sanoka Tomasza Matuszewskiego na temat roli nauczyciela we współczesnym świecie Rola nauczyciela na tle przemian cywilizacyjno-społecznych w ponowoczesnej Polsce – wykład hab. prof. UR Wojciecha Walata Wykład E. Kowalewa, zastępcy dyrektora Instytutu Matematyki i Informatyki Moskiewskiego Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego - Cyfryzacja w edukacji w Rosji, w kontekście dialogu z Polską. Podsumowanie konkursu – mgr Maria Kuzin Wręczenie dyplomów oraz nagród dla zwycięzców i uczestników konkursu.

 

Podczas trwania uroczystości pracownicy Zakładu Pedagogiki Uczelni Państwowej im J. Grodka w Sanoku oraz Uniwersytetu Rzeszowskiego – Kolegium Nauk Społecznych, Instytutu Pedagogicznego złożyli gratulacje Pani Rektor, która uzyskała habilitację w ostatnim czasie. Warto nadmienić również, iż w dniu tym Pani Rektor Uczelni Państwowej w Sanoku podpisała porozumienie z Moskiewskim Państwowym Uniwersytetem Pedagogicznym, które stwarza zarówno studentom, jak i pracownikom sanockiej uczelni okazję do wymiany doświadczeń z pracownikami i studentami z uczelni moskiewskiej.

 Po wręczeniu dyplomów oraz nagród dla zwycięzców (I nagroda – 2000 zł, II nagroda – 1000 zł, III nagroda – 500 zł) oraz drobnych upominków i wspólnych zdjęciach, przyszedł czas na podsumowanie, które wygłosiła zwyciężczyni pierwszego miejsca, dr Bernardyna Banaś z Przemyśla. W ciepłych słowach wyraziła podziękowanie dla organizatorów konkursu, jak i pomysłu, który zmobilizował wielu nauczycieli do refleksji dotyczącej dorobku swojej pracy zawodowej.

Nagrodzeni nauczyciele zadeklarowali chęć uczestnictwa w kolejnym konkursie. Prowadzący tę uroczystość, mgr Maria Kuzin i prof. Wojciech Walat, obiecali zorganizowanie kolejnej, 3. edycji konkursu o podobnym charakterze. Zapewnili również, iż za kilka miesięcy zostanie wydana publikacja pt. „Pamiętnik nauczyciela. Blaski i cienie autorytetu pedagoga, która będzie zbiorem konkursowych nauczycielskich autobiografii.

Cóż, dane słowo należy dotrzymać, tak jak dotrzymują je nauczyciele w pracy ze swoimi uczniami zapewniali organizatorzy konkursu.

 

 Wspomnienia nauczycieli zawarte w pracach konkursowych zawierają złote myśli dotyczące pracy zawodowej i autorytetu współczesnego nauczyciela. 

Bernardyna Banaś - Bycie idealnym nie jest możliwe, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby do tego ideału dążyć – tak wyraża się o autorytecie zwyciężczyni konkursu. Ma bardzo dobrą opinię o młodych nauczycielach, uważa, że są kreatywni, mają energię i zapał do pracy.

Aleksandra Bal - Autorytetowi nauczyciela przeciwstawia idola i celebrytę, który stawia na siebie i swój interes. W czasach zamętu, chaosu i niepokoju, etos nauczyciela musi się odrodzić – tak uważa nauczycielka.  Według mnie, najważniejsza w nauczycielu jest siła moralna, której źródłem są: szacunek i miłość do drugiego człowieka. Tylko pedagog etyczny, przyjazny i otwarty może prawidłowo ukształtować osobowość młodego wychowanka.

Barbara Czaińska - Ja uważam, że autorytet wypracowuje sobie każdy nauczyciel sam. Każdy z osobna pracuje na szacunek uczniów, rodziców, współpracowników czy przełożonych. Pozycję w społeczeństwie trzeba sobie wypracować. Najpierw szacunek musi zdobyć jednostka, a potem przełoży się to na grupę zawodową. Uważa, że dobra współpraca szkoły i domu przynosi najlepsze efekty.

Ryszard Jasiński napisał: Nie piszę wierszy, lecz też mógłbym spytać, kto mnie uskrzydlił, czyli stał się autorytetem, przewodnikiem. To nauczyciele, którzy w czasie mego dzieciństwa i młodzieńczego nonkonformizmu nie zarzucali indoktrynacyjnej sieci, ale postępowali niczym ogrodnik czule pochylony nad wątłą dalią. Nauczyciel pisze: To są blaski autorytetu, gdy uczeń zawierzy nauczycielowi i widzi sens uczenia się. Od zdolnych oczekiwałem perfekcjonizmu, od słabszych – choćby okazania chęci do zrobienia czegoś.

Grażyna Kurpiel - rozumiała, jak ważna jest odpowiedzialność w pracy, a doświadczenia i błędy popełnione w początkowych latach pracy nauczyły ją, że należy planować różne działania z rozwagą. Uważa, że zawód nauczyciela, to posłannictwo.

Monika Gancarczyk-Dul – za tą nauczycielką tęsknili uczniowie, kiedy zdecydowała się wziąć udział w ostatnim strajku nauczycielskim.

Renata Małek - Autorytet to złożone pojęcie, pełne odcieni, zależne od czasu, osób, sytuacji. Dla tego z pierwszej ławki będę autorytetem, dla tego z ostatniej – niekoniecznie. Przez jakiś czas będę dla kogoś autorytetem, aż kiedyś, może nieświadomie, powiem lub zrobię coś, co tym autorytetem zachwieje…- tak na koniec swojego wywodu wyraża autorka opinię o autorytecie nauczyciela.

Natalia Pawlak - uważa, że muzyka jest wielką wychowawczynią człowieka – według niej każde dziecko powinno mieć podstawowe wykształcenie muzyczne, które rozwija estetykę i uwrażliwia na piękno. Z mojego niewielkiego doświadczenia i obserwacji mogę stwierdzić, że niesamowitą wartością nauczyciela jest dostrzeganie przez niego potrzeb uczniów i widzenie w niedoskonałościach pozytywów – tak pisze młoda nauczycielka rytmiki.

Genowefa Myszka - uważa, że nauczycielstwo, to służba miłości, odpowiedzialności, cierpliwości, wytrwałości w poświęceniu dzieciom, które są największym skarbem. O autorytecie nauczyciela wyraziła się tak: Wiedza i wysoki poziom życia moralnego jest jego podstawą.

Katarzyna Owsiany - Nauczmy się mądrze kochać swoje dzieci, to nie lale ani przytulanki. Wprowadzajmy zasady, wymagajmy, szanujmy jak dorosłych, na których nam szczególnie zależy.

Podziękowania dla organizatorów konkursu napłynęły od pani Barbary Czaińskiej, pani Genowefy Myszki oraz pana Ryszarda Jasińskiego – ci uczestnicy konkursu nie mogli przybyć na galę wręczenia nagród.

Barbara Czaińska napisała: Ktoś kiedyś powiedział – jeśli chcemy, by o nas pamiętano, to sami musimy spisać swoją historię. W ten sposób zachęca innych do spisywania swoich losów.

Pani Genowefa Myszka, emerytowana nauczycielka w podziękowaniu dla organizatorów wyraziła się tak: Cieszę się, że moje wspomnienie z tej najpiękniejszej „misji specjalnej” jaką była bezgraniczna służba dzieciom w nauczaniu i wychowaniu uzyskało wyróżnienieJak zapał i energia pomogły mi w skomponowaniu pracy, tak niemoc i bezsilność odebrały mi radość bycia z Wami na gali.

Za zaproszenie na podsumowanie konkursu pięknie podziękował również Prezydent Miasta Rzeszowa, dr h.c. Tadeusz Ferenc. W liście skierowanym do wszystkich uczestników gali oraz organizatorów podkreślił, że: taka forma konkursu integruje środowisko nauczycieli wszystkich typów placówek oświatowo-wychowawczych, daje możliwość dzielenia się swoimi doświadczeniami i przemyśleniami związanymi z własnym rozwojem zawodowym oraz pracą z uczniami i wychowankami.

Konkurs odbywał się pod patronatem Podkarpackiego Kuratora Oświaty, Marszałka Województwa Podkarpackiego, Prezydenta Miasta Rzeszowa i Burmistrza Miasta Sanoka, „Gazety Wyborczej” oraz Radia Rzeszów.

Organizatorami konkursu były: Uczelnia Państwowa im. J. Grodka w Sanoku – Zakład Pedagogiki oraz Uniwersytet Rzeszowski – Kolegium Nauk Społecznych, Instytut Pedagogiki, Wydział Pedagogiczny.

Organizatorzy konkursu dziękują wszystkim uczestnikom uroczystości za wspaniałe emocje i wiele pozytywnych wrażeń.

 

Galeria zdjęć

Uczelnia Państwowa
im. Jana Grodka w Sanoku

ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok

tel.: +48 13 46 55 950 
rektorat@up-sanok.edu.pl 
NIP  687-17-40-766

bip.png