O przestępczości związanej z dostępem do Internetu - konferencja

26.09.2019 Kategoria: Konferencje

Uczelnia Państwowa im. Jan Grodka w Sanoku była miejscem – XI już konferencji przybliżającej zagrożenia związane z użytkowaniem nowoczesnych technologii. W dniach 12 - 13 września 2019r miała miejsce konferencji szkoleniowa, której organizatorem był, po raz kolejny już, Instytut Społeczno-Artystyczny sanockiej uczelni przy udziale Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie a temat przewodni konferencji brzmiał: Zwalczanie przestępczości związanej z dostępem do Internetu. Zasady procesowe związane z zabezpieczaniem i analizą materiału dowodowego w sprawach internetowych.

Konferencja przeznaczona była dla funkcjonariuszy wszystkich służb mundurowych zajmujących się w ramach codziennych obowiązków zwalczaniem szeroko pojętej cyberprzestepczości. Tym razem w Sanoku uczestnikami było ponad 140 funkcjonariuszy Policji garnizonu podkarpackiego, placówek Straży Granicznej wchodzących w skład Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej, ale także przedstawiciele szeroko pojmowanej Krajowej Administracji Skarbowej ze Szczecina, Krakowa, Katowic, Kielc, Gdańska, Wrocławia, Łodzi, Białej Podlaskiej, Gorzowa Wielkopolskiego czy też Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego z Przemyśla

Wśród prelegentów znaleźli się:

podinsp. Piotr Szymański – Naczelnik Wydziału dw z Cyberprzestępczością KWP w Rzeszowie

kom. Arkadiusz Czak - Zachodniopomorski Urząd Celno-Skarbowy w Szczecinie,

Jakub Pepłoński  - Kierownik ds współpracy z organami ścigania, Grupa Allegro

Tomasz Warzkowicz i Wojciech Kiszka – Grupa OLX Sp z oo

Ewelina Wojciechowska, Maciej Kołodziej oraz Wojciech Pilszak – e-Detektywi Sp z oo,

Paweł Baraniecki - Kierownik Działu Projektów Specjalnych i Zarządzania Uprawnieniami Biuro Bezpieczeństwa Teleinformatycznego, Polkomtel Sp z oo,

Eugeniusz Trybalski - Kierownik Działu Współpracy z Uprawnionymi Podmiotami, P4 Sp zoo

Grzegorz Gwiazda – Intrasoft-TSI Sp z oo

Witold Jawor – Bank Pekao S.A Oddział w Sanoku

Marek Stawarczyk - biegły sądowy z zakresu informatyki i informatyki śledczej SO w Krośnie

Paweł Watkowski – Stowarzyszenie Sygnał

Grzegorz Matyniak – biegły sądowy SO w Krośnie z zakresu informatyki śledczej oraz analizy danych, wieloletni animator konferencji związanych z cyberzagrożeniami, jakie organizowane były wcześniej zarówno w sanockiej Komedzie Policji, a od kilku już lat na sanockiej Alma Mater.

 

Celem konferencji, która już po raz XI odbyła się na Uczelni Państwowej w Sanoku, było praktyczne poszerzenie wiadomości z zakresu szeroko pojętej cyberprzestępczości przez funkcjonariuszy różnych służ na co dzień zajmujących się zmaganiami z tą formą działalności przestępczej. Wśród wystąpień nie zabrakło tematów związanych z portalami społecznościowymi, korzyściami ale i zagrożeniami, jakie niosą ze sobą dla użytkowników. Poruszono tematy dotyczące naruszania prawa autorskiego i praw pokrewnych w sieci w tym metod dystrybucji nielegalnego sygnału telewizyjnego. Dyskutowano też o możliwościach technicznych i prawnych zabezpieczania danych stanowiących dowód w prowadzonych postępowaniach, jak również o prowadzenia tzw. białego wywiadu i pozyskiwania danych z tego rodzaju źródeł.

Biorąc pod uwagę stale wzrastającą liczbę uczestników konferencji wydaje się, że sanocka uczelnia na stałe wpisała się jako miejsce, gdzie dochodzi do spotkań i wymiany doświadczeń zarówno biegłych sądowych, funkcjonariuszy służb mundurowych, jak i sektora prywatnego, któremu leży na sercu bezpieczeństwo użytkowników cyberprzestrzeni.

Galeria zdjęć

Uczelnia Państwowa
im. Jana Grodka w Sanoku

ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok

tel.: +48 13 46 55 950 
rektorat@pwsz-sanok.edu.pl 
NIP  687-17-40-766

bip.png